Arab Human Development Report 2016

Utvikling og stabilitet i den arabiske verden avhenger av de unges mulighet til å utforme sin egen fremtid

Social Good Summit - Bærekraftsmålene fordrer innovasjon

19. september gikk det globale møtet Social Good Summit av stabelen. Privat sektor møtte offentlig sektor i debatt om innovative løsninger for en bedre framtid.

Våre matvaner truer biologisk mangfold

Nik Sekhran presenterer fem trinn som har ført oss hit, og fem trinn for å unngå mer ødeleggelse. Våre matvaner truer biologisk mangfold. Dersom vi ikke endrer måten vi produserer mat på og hva vi produserer, vil vi passere de planetære grensene for biologisk mangfold innen 2030 - med mindre det allerede har skjedd.