Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

Tirsdag 21. juni la statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen fram konklusjonene i en rapport om Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål.

Våre matvaner truer biologisk mangfold

Nik Sekhran presenterer fem trinn som har ført oss hit, og fem trinn for å unngå mer ødeleggelse. Våre matvaner truer biologisk mangfold. Dersom vi ikke endrer måten vi produserer mat på og hva vi produserer, vil vi passere de planetære grensene for biologisk mangfold innen 2030 - med mindre det allerede har skjedd.