UNDPs styremedlemmer ønsker Achim Steiner velkommen som ny UNDP-leder

Steiners nominasjon som UNDPs nye leder ble lagt frem av generalsekretær António Guterres til FNs generalforsamling, som i går bekreftet hans posisjon som UNDPs administrator for en periode på fire år.

En hyllest til Helen Clark – går av som UNDP-leder etter åtte år

UNDP-styrets president, Danmarks FN-ambassadør Ib Petersen, fremførte et innlegget i anledning Helen Clarks avgang som UNDP-leder i april.

UNDP Rapport: De mest marginaliserte står fremdeles utenfor i global utvikling

21. mars ble UNDPs Human Development Report 2016 lansert. På tross av 25 år med imponerende fremgang i menneskelig utvikling, er det mange som ikke får ta del i framskrittene. Systemiske barrierer må brytes ned hvis de som blir stående utenfor skal ta igjen forspranget. For å sikre bærekraftig menneskelig utvikling for alle er det nødvendig med et tydeligere fokus på de ekskluderte gruppene, og på metoder som kan bryte ned hindrene for en inkluderende utvikling.

Lansering av UNDPs Human Development Report

Hvem: Nestleder i UNDP, Tegegnework Gettu, statssekretær i Utenriksdepartementet, Laila Bokhari og generalsekretær i Care Norge, Gry Larsen. Hva: Lansering av UNDPs Human Development Report 2016, ’Human Development for Everyone’ Når: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 15.00-16.00 Hvor: Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

UNDP: Langsiktig arbeid og en regional tilnærming er nødvendig for å skape fred og stabilitet i Sentralafrika

For å takle den vedvarende usikkerheten og sårbarheten i den Sentralafrikanske regionen må nasjonale og regionale aktører, så vel som internasjonale partnere, prioritere fredsbygging og utvikling av grenseområder, styrke innbyggernes engasjement og deltakelse, og forbedre styresett og forvaltning av naturressurser. Dette er blant anbefalingene i en evalueringsrapport med tittelen ”Central Africa: A Sub-Region Falling Behind?”, publisert av UNDPs Afrika-avdeling.

UNDP-leder Helen Clarks appell på kvinnedagen, 8. mars 2017

Kvinnedagen 2017 er viet til å utjevne kjønnsforskjellene i arbeidslivet. Les UNDP-administrator Helen Clarks appell.

FN og partnerorganisasjoner øker engasjementet for syrere og naboland rammet av Syria-konflikten

Ber om 38,7 milliarder i nye midler for å fortsette det viktige arbeidet for å møte syriske flyktningers og vertssamfunnenes økende behov.

Nigeria og Tsjadsjøen: Nødhjelp må til, men løser bare en del av problemene

24. februar arrangerte Norge, i samarbeid med Tyskland og Nigeria, en internasjonal giverkonferanse for Nigeria og områdene rundt Tsjadsjøen. UNDP mener at den beste måten å håndtere krisen på er en helhetlig tilnærming som tar i betraktning langsiktige utviklingsbehov og styrker lokalsamfunnenes evne til å motstå kriser, i kombinasjon med tradisjonell nødhjelp.

Arab Human Development Report 2016

Utvikling og stabilitet i den arabiske verden avhenger av de unges mulighet til å utforme sin egen fremtid

Social Good Summit - Bærekraftsmålene fordrer innovasjon

19. september gikk det globale møtet Social Good Summit av stabelen. Privat sektor møtte offentlig sektor i debatt om innovative løsninger for en bedre framtid.