Hva er UNDP?

FNs utviklingsprogram UNDP (United Nations Development Programme) er FNs globale nettverk for utvikling. Vi jobber over hele verden, og samarbeider med nasjonale partnere for å styrke demokratier og utvikle bærekraftige og legitime institusjoner som kan forbedre folks liv.

Les mer

UNDP Oslo Governance Centre
thumbnail


UNDP Oslo Governance Centre er ett av seks globale sentre i UNDP-regi som jobber med internasjonale utviklingsspørsmål. Senteret har som hovedoppgave å tilrettelegge for global kunnskapsdeling om effektivt og godt styresett. 

Mer informasjon