Hva er UNDP?

FNs utviklingsprogram UNDP (United Nations Development Programme) er FNs globale nettverk for utvikling. Vi jobber over hele verden, og samarbeider med nasjonale partnere for å styrke demokratier og utvikle bærekraftige og legitime institusjoner som kan forbedre folks liv.

Les mer
Følg oss ved å like vår side på Facebook. Her blir det fortløpende lagt ut praktikantstillinger i UNDP og FN-systemet.

UNDP Oslo Governance Centre
thumbnail


UNDP Oslo Governance Centre er ett av seks globale sentre i UNDP-regi som jobber med internasjonale utviklingsspørsmål. Senteret har som hovedoppgave å tilrettelegge for global kunnskapsdeling om effektivt og godt styresett. 

Mer informasjon
Siste rapport
Human Development Report 2015: Arbeid og menneskelig utvikling


Teknologiske fremskritt, økt globalisering, en aldrende befolkning og miljøutfordringer fører til at betydningen av arbeid og måten det utføres på er i rask endring. Det nye arbeidslivet gir store muligheter for noen, men kan også føre til alvorlige utfordringer for andre. Rapporten undersøker sammenhengene, både de positive og de negative, mellom arbeid og menneskelig utvikling.

Les mer