Hva er UNDP?

FNs utviklingsprogram UNDP (United Nations Development Programme) er FNs globale nettverk for utvikling. Vi jobber over hele verden, og samarbeider med nasjonale partnere for å styrke demokratier og utvikle bærekraftige og legitime institusjoner som kan forbedre folks liv.

Les mer

 

Følg oss ved å like vår side på Facebook. Her blir det fortløpende lagt ut praktikantstillinger i UNDP og FN-systemet.

Siste rapport
Strateginotat: UNDPs strategi for å støtte bærekraftig og rettferdig forvalting av utvinningsindustrien for menneskelig utvikling

Forvaltningen av utvinningsindustrien (olje, gass og mineraler) er en stor utfordring, og mulighet, for utviklingsland i dag. Utnyttelsen av ikkefornybare naturressurser har ofte utløst voldelige konflikter, skadet miljøet, forverret kjønns- og andre ulikheter, tvangsflyttet lokalsamfunn og undergravd demokratisk styresett. På en annen side finnes det mange tilfeller hvor effektiv forvalting av samfunnets naturressurser har utløst bærekraftig og rettferdig menneskelig utvikling

Les mer