Hva er UNDP?

FNs utviklingsprogram UNDP (United Nations Development Programme) er FNs globale nettverk for utvikling. Vi jobber over hele verden, og samarbeider med nasjonale partnere for å styrke demokratier og utvikle bærekraftige og legitime institusjoner som kan forbedre folks liv.

Les mer

 

Følg oss ved å like vår side på Facebook. Her blir det fortløpende lagt ut praktikantstillinger i UNDP og FN-systemet.

UNDP Oslo Governance Centre
thumbnail


UNDP Oslo Governance Centre er ett av seks globale sentre i UNDP-regi som jobber med internasjonale utviklingsspørsmål. Senteret har som hovedoppgave å tilrettelegge for global kunnskapsdeling om effektivt og godt styresett. 

Mer informasjon
Siste rapport
The Millenium Development Goals Report 2015

Tusenårsmål-rapporten for 2015 slår fast at de åtte ambisiøse målene som verdens ledere entes om i Tusenårserklæringen for 15 år siden i stor grad har vært en suksess. Rapporten trekker også fram de målene som ikke har blitt nådd. Dataene og analysene i rapporten viser at med en målrettet satsing, tilstrekkelige ressurser og politisk vilje, kan selv de fattigste landene gjøre framskritt.