Rapporter

Utvalgte rapporter

Cover

The Millenium Development Goals Report 2015

Tusenårsmål-rapporten for 2015 slår fast at de åtte ambisiøse målene som verdens ledere entes om i Tusenårserklæringen for 15 år siden i stor grad har vært en suksess. Rapporten trekker også fram de målene som ikke har blitt nådd. Dataene og analysene i rapporten viser at med en målrettet satsing, tilstrekkelige ressurser og politisk vilje, kan selv de fattigste landene gjøre framskritt. more

MDG Gap Task Force Report 2015

Rapporten er et siste bidrag i oppfølgingen av tusenårsmålene, og markerer 15 år med globalt samarbeid for utvikling. Som rapportert gjennom hele prosessen, har det vært en betydelig positiv utvikling, noe som viser at det internasjonale samarbeidet har vært vellykket på de fem hovedområdene. På den andre siden belyser rapporten også mangler i det globale utviklingssamarbeidet og behovet for fornyelse. more

Flere rapporter
Flere rapporter
UNDPs bibliotek
Human Development Report
Human Development Report 2015: Arbeid og menneskelig utvikling


Teknologiske fremskritt, økt globalisering, en aldrende befolkning og miljøutfordringer fører til at betydningen av arbeid og måten det utføres på er i rask endring. Det nye arbeidslivet gir store muligheter for noen, men kan også føre til alvorlige utfordringer for andre. Rapporten undersøker sammenhengene, både de positive og de negative, mellom arbeid og menneskelig utvikling.

Les mer