Utvalgte rapporter

  • The Millenium Development Goals Report 2015

    Tusenårsmål-rapporten for 2015 slår fast at de åtte ambisiøse målene som verdens ledere entes om i Tusenårserklæringen for 15 år siden i stor grad har vært en suksess. Rapporten trekker også fram de målene som ikke har blitt nådd. Dataene og analysene i rapporten viser at med en målrettet satsing, tilstrekkelige ressurser og politisk vilje, kan selv de fattigste landene gjøre framskritt.more 

  • MDG Gap Task Force Report 2015

    Rapporten er et siste bidrag i oppfølgingen av tusenårsmålene, og markerer 15 år med globalt samarbeid for utvikling. Som rapportert gjennom hele prosessen, har det vært en betydelig positiv utvikling, noe som viser at det internasjonale samarbeidet har vært vellykket på de fem hovedområdene. På den andre siden belyser rapporten også mangler i det globale utviklingssamarbeidet og behovet for fornyelse.more 

Flere rapporter

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt