Human Development Report 2007/2008

publisert 11 mar 2008 68 sider
image

Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden

Kampen  mot  global  oppvarming  er  en  del  av  kampen  for menneskeheten.  Hva  vi  velger  å gjøre  med  dagens  utslipp  av klimagasser  får følger  som  vil  vare  i  flere  århundre.  I  dag  er det de fattigste som rammes hardest av klima­-endringene. Vi er vitne til noe som kan snu opp ned på den menneskelige utviklingen i verden.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt