Human Development Report 2010

publisert 12 mar 2010 72 sider
image

En nasjons egentlige rikdom: Veier til menneskelig utvikling

I 1990 utga UNDP sin første Human Development Report, der den nyutviklede indeksen for menneskelig utvikling – Human Development Index (HDI) – ble lansert. Utgangspunktet for HDI, som da ble ansett som en radikal endring, var elegant i all sin enkelhet: Et lands utvikling skulle ikke bare måles i nasjonalinntekt, slik det lenge hadde vært vanlig, men også i forventet levealder og lese- og skrivekyndighet, to variabler det fantes sammenlignbare data for i de fleste land.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt