Human Development Report 2011

publisert 12 mar 2011 72 sider
image

Bærekraft og sosial rettferdighet: En bedre fremtid for alle

Human Development Report for 2011 kommer med nye viktige bidrag til den globale dialogen omkring dette. Den viser hvordan bærekraft er uløselig knyttet til grunnleggende spørsmål om rettferdighet – det vil si redelighet, sosial rettferdighet og mulighet for bedre livskvalitet. Denne rapporten argumenterer overbevisende for at bærekraft ikke bare, og ikke en gang primært, er et miljøspørsmål. Det handler i bunn og grunn om hvordan vi velger å leve våre liv, med en bevissthet om at alt vi gjør får konsekvenser for de sju milliarder av oss som er her i dag, og for de milliarder som vil følge etter oss i de neste hundreårene.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt