Human Development Report 2013

14 mar 2013
image

Sør reiser seg – menneskelig framgang i en mangfoldig verden

Human Development Report 2013: Sør reiser seg  –  menneskelig  framgang  i  en  mang foldig verden ser på den nye geopolitikken i vår tid, på hvilke spørsmål og utviklingslinjer  som trer fram, og på hvilke nye aktører som former utviklingslandskapet. Det sies i rapporten at den oppsiktsvekkende forvandlingen av et stort antall utviklingsland, til dynamiske  og  betydningsfulle  økonomier med økende politisk innflytelse, har stor betydning for menneskelig utvikling.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt