6 Utrydde ekstrem fattigdom og sult

Hvor langt er vi?


For første gang siden Verdensbanken begynte å måle global fattigdom falt i 2012 både antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom, og andelen fattige i verden i alle utviklingsland regioner - inkludert Afrika sør for Sahara, hvor andelen av befolkningen som lever i fattigdom er høyest. I verdens utviklingsland, falt andelen mennesker som lever på mindre enn $ 1,25 per dag fra 47% i 1990 til 24% i 2008. Det var i 2008 ca. 110 millioner færre mennesker som lever i ekstrem fattigdom enn i 2005. Antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom har falt fra over 2 milliarder i 1990 til 1,2 milliarder i 2010.

Les mer i The Millennium Development Goals Report 2013


Andelen mennesker som lever på mindre enn $ 1,25 per dag, 1990 og 2010 (Prosent)
(Kilde: The Millennium Development Goals Report 2013)

Nøkkelfakta

 • Delmål 1, halvere andelen mennesker som lever på mindre enn $ 1 per dag, er nådd, men 1,2 milliarder lever fortsatt i ekstrem fattigdom.
 • Finanskrisen har utvidet det globale jobbspriket med 67 millioner mennesker
 • En av åtte mennesker går, til tross for stor fremgang, fortsatt til sengs sultne.
 • Globalt er nesten en av seks barn under fem undervektige; en av fire er veksthemmet.
 • 7 prosent av barn under fem er nå estimert til å være overvektige, et annet aspekt av feilernæring. En fjerdedel av disse bor i Afrika sør for Sahara.

Delmål for MDG1
 1. Halvere andelen mennesker som lever på mindre enn en dollar om dagen
  • Andel av befolkningen under $ 1 (PPP) per dag
  • Fattigdomsgapet ratio
  • Andel av fattigste femtedelen i nasjonalt forbruk
 2. Oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle, inkludert kvinner og unge
  • Vekst i BNP per sysselsatt
  • Sysselsetting-til-populasjon ratio
  • Andel sysselsatte som lever under $ 1 (PPP) per dag
  • Andel av egen-og bidra familie arbeidere i samlet sysselsetting
 3. Halvere andelen av verdens befolkning som lider av kronisk sult
  • Utbredelse av undervektige barn under fem år
  • Andel av befolkningen under minimumsnivå av kosttilskudd energiforbruk