6 Sikre utdanning for alle

Hvor langt er vi kommet?

Andelen barn i skolealder i verdens utviklingsland som er registrert i grunnskolen har økt fra 82% i 1999 til 90% i 2010. Men det skjedde størst fremgang i årene 1999-2004. Etter det har fremgangen vært tregere. Men andelen barn innskrevet i grunnskolen øker, andelen av barn som fullfører grunnskolen også. I 1999 fullførte 81% av barna som ble rekruttert i grunnskolen. I 2010 var det tilsvarende tallet 90%.

Hvis nåværende trend fortsetter, vil ikke verden møte målet om universell utdanning innen 2015.


Justert netto innruleringsrate i grunnskolen, 2000 og 2011 (prosent)

(Kilde: The Millennium Development Goals Report 2013)

Nøkkelfakta

  • 57 millioner barn i grunnskolealder gikk i 2011 ikke på skole, i 2000 var det 102 millioner.
  • Mer enn halvparten av disse barna som ikke går på skole bor i Afrika sør for Sahara.
  • Globalt mangler 123 millioner ungdom (mellom 15 og 24 år) grunnleggende lese- og skriveferdigheter, 61 prosent av dem er unge kvinner.
Delmål for MDG2
  1. Sikre at innen 2015 vil alle barn, både gutter og jenter, kunne fullføre grunnskoleutdanning.
    • Andelen barn i grunnskolen
    • Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen
    • Lese- og skrivekyndighet blandt unge