6 Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

Hvor langt er vi kommet?

Flere mennesker enn noen gang før lever med hiv. I 2011ble det anslått at 34,2 millioner mennesker lever med hiv. Dette er en økning på 17% sammenlignet med 2001. Den vedvarende økningen skyldes blant annet at tilgang til livreddende antiretroviral behandling har blitt mye mer utbredt, spesielt i de siste årene. Men det skyldes også, at antallet mennesker, som blir smittet med HIV er fortsatt høyt. Antallet har dog falt i forhold til 2001-nivå. I år 2001var 9 av hver 10.000 innbyggere i verdens utviklingsland 15-49 år smittet med HIV. I 2010 hadde tallet sunket til 7 av 10.000.

Siden 2000, falt forekomsten av malaria med 17% og forekomsten av malaria-dødsfall er redusert med 25%. Tilgang til myggnett er kraftig forbedret, for eksempel har andelen barn i Afrika sør for Sahara som sover med myggnetting økt fra 2% i 2000 til 39% i 2010. Bruken av anti-insektspray som beskytter mot malaria blir også stadig mer vanlig. Samtidig blir flere testet for malaria når de har malaria-lignende symptomer.

Forekomsten av tuberkulose har sunket i løpet av de siste 20 årene. I 1990 var 174 av hver 100.000 innbyggere i verdens utviklingsland smittet med tuberkulose. 2010 hadde dette tallet falt til 151 I de fleste regioner har vært i bevegelse i riktig retning, men i Afrika sør for Sahara var mer smittet i 2010 enn i 1990.


HIV-forekomst (Anslått antall nye HIV-infeksjoner per år per 100 personer i alderen 15-49), 2001 og 2011

Kilde: The Millennium Development Goals Report 2013

Nøkkelfakta

 • I 2011 var 230 000 færre barn under 15 smittet med HIV enn I 2001
 • Åtte millioner mennesker mottok antiretroviral behandling for HIV ved utgangen av 2011
 • I tiåret etter 2000 har 1,1 million dødsfall fra malaria blitt unngått
 • Mellom 1995 og 2011 har behandling av tuberkulose reddet 20 millioner liv

Delmål for MDG 6
 1. Stoppe, og begynne å reversere, spredningen av hiv/aids
  • Utbredelsen av HIV blant befolkningen i alderen 15-49 år
  • Kondombruk ved siste høyrisikosamleie
  • Andel av befolkningen i alderen 15-24 år med omfattende riktig kunnskap om HIV / AIDS
  • Foreldreløse barn i skolen
 2. Stoppe spredningen av malaria og andre sykdommer, og reversere trenden fra en økning til en reduksjon i antall nye tilfeller innen år 2015
  • Barn beskyttet med sengenett med insektsmiddel
  • Barn behandlet med anti-malaria medisin
  • Tuberkuloserelaterte dødsfall
  • Tuberkulosetilfeller
  • Tuberkulosetilfeller oppdaget gjennom DOTS-programmet
  • Tuberkulosetilfeller kurert gjennom DOTS-programmet