6 Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Hvor langt er vi kommet?

Kjernebidrag til utvikling har falt for første gang på ti år, fordi giverland er påvirket av finanskrisen.

Bistand var i 2011 på $ 133 500 000 000. Dette tilsvarer 0,31% av de utviklede landenes samlede nasjonalinntekt. Selv om mengden er en økning i forhold til 2010, målt i absolutte tall har bistanden redusert med 2,7% når du tar i betraktning inflasjon. Ser vi bort fra gjeldslettelse og humanitær bistand, falt det totale bilaterale økonomiske bidraget til utviklingsprogrammer og utviklingsprosjekter med 4,5%.


Offisiell bistand fra utviklede land, 2000-2012 (US $ milliarder) Kilde: The Millennium Development Goals Report 2013

Nøkkelfakta

 • Offisiell bistand lå på 126 milliarder US dollar i 2012.
 • 83% av de minst utviklede landenes eksportvarer kommer tollfritt til utviklede land
 • Utviklingslands gjeldsbetjening omfatter bare tre prosent av deres eksportinntekter
 • I utviklingsland bruker 31% av befolkningen internett, sammenlignet med 77% av befolkingen i utviklede land.
Delmål for MDG8
 1. Videreutvikle et åpent, regelbasert, forutsigbart, ikke-diskriminerende handels-og finanssystem
  • Utviklingsland får større tilgang til markedene i utviklede land
  • De minst utviklede landene får størst utbytte av tollreduksjoner, spesielt på sine jordbruksvarer
 2. Ivareta de spesielle behovene til de minst utviklede landene
  • Netto offisiell bistand (ODA), totalt og til de minst utviklede landene, som andel av OECD / DAC givernes bruttonasjonalinntekt
  • Andel av total bilateral bistand, som kan fordeles på sektorer fra OECD / DAC givere til grunnleggende sosiale tjenester (grunnutdanning, primærhelsetjenester, ernæring, rent vann og sanitære forhold)
  • Andel av bilateral offisiell utviklingshjelp fra OECD / DAC givere som ikke er øremerket
  • Markedstilgang
  • Betaling av gjed uten behov for gjeldslettelse.
 3. Ivareta de spesielle behovene til landlåste utviklingsland og små øystater
  • Offisiell bistand (ODA) mottatt i landlåste utviklingsland som andel av brutto nasjonalinntekt
  • ODA mottatt i små øystater som andel av brutto nasjonalinntekt
  • Andel av bilateral offisiell utviklingshjelp fra OECD / DAC givere som er ubundne
  • Markedstilgang
  • Betaling av gjed uten behov for gjeldslettelse
 4. Håndtere omfattende gjeldsproblemer i utviklingsland
  • Totalt antall land som har nådd sine HIPC beslutningspunkter og antall som har nådd sine HIPC ferdigstillelse poeng (akkumulert)
  • Gjeldsletting begått under HIPC og MDRI tiltak
  • Gjeldsbetjening som andel av eksporten av varer og tjenester
 5. I samarbeid med farmasøytiske selskaper, gi tilgang på rimelige medisiner i utviklingsland
  • Andel av befolkningen med tilgang på rimelige medisiner på en bærekraftig måte
 6. I samarbeid med privat sektor, gjøre tilgjengelig fordelene ved ny teknologi, spesielt informasjon og kommunikasjon
  • Telefonlinjer per 100 innbyggere
  • Mobilnettetabonnenter per 100 innbyggere
  • Internett-brukere per 100 innbyggere