Klima og katastrofeforebygging

Et stadig skiftende klima og økende sannsynlighet for alvorlige naturkatastrofer fører med seg mange utfordringer. For utviklingsland, som både har størst sannsynlighet for å bli rammet, og dårligst forutsetninger for å takle konsekvensene, er utfordringene ekstra store. Disse landene står ovenfor en rekke naturlige farer, fra jordskjelv og tsunamier til flom og tørke. Tiår med positiv utvikling står i fare. Klimaendringene kan føre til økt fattigdom, og sektorer som jordbruk, helse, energi og vann står i fare for å bli rammet.

Våre mål

På landnivå jobber UNDP for å integrere rammeverk knyttet til klima, energi og katastrofeforebygging. Disse bidrar til å øke landenes motstandsdyktighet, og sørger for at utvikling skjer på en bærekraftig måte. UNDP forvalter en klimaportefølje på 1.3 milliarder dollar, og siden 2005 har mer enn 1.7 milliarder dollar blitt investert i katastrofeforebygging og gjenoppbygging.

Sanju Bhoi plukker spinat fra den flytende hagen sin i landsbyen Totashi i den indiske delstaten Odhisa. I samarbeid med regjeringen i Odisha hjelper UNDP lokalsamfunnene i delstaten med å tilpasse seg ekstremvær. Over hele verden er UNDP ledende i FNs arbeid med å bekjempe global oppvarming. Tilsammen har vi en prosjektportefølje på 1.3 milliarder dollar, og i 2014 ble det drevet klimaendringsrelaterte prosjekter i 140 land. more

Prosjekteksempler

UNDP i India
Lokal tilpasning til ekstremvær i India

For de som lever på slettlandet ved elven Mahandi i den indiske staten Odisha er livet fullt av ekstremvær. I seks måneder i løpet av ettMer 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt