Lokal tilpasning til ekstremvær i India

24.nov.2015

UNDP i India

For de som lever på slettlandet ved elven Mahandi i den indiske staten Odisha er livet fullt av ekstremvær. I seks måneder i løpet av ett år, fra juli til desember, flommes milevis med rismarker, veier og hjem over med vann. Men tre måneder senere er vann en mangelvare, noe som påvirker hverdagen og bøndenes avlinger.

Ekstremværet har blitt mer og mer tydelig med klimaendringene. Derfor bestemte de tre landsbyene i Puri-distriktet seg for å møtes for å diskutere de mest akutte problemene og finne måter å håndtere den stadig mer uberegnelig nedbøren på.

Først fant landsbyboerne ut at det var behov for forbedring av dreneringen av flomvann fra åkrene. De renoverte derfor Kharbar-kanalen, en 12 kilometer lang dreneringskanal som løper gjennom to av landsbyene. Kanalen ble bygget for 30 år siden og hadde ikke blitt brukt på en lang stund. Den ble derfor renset og tilknyttet elven igjen, og blir nå overvåket av en komite av bønder.

“Dreneringsystemet har gjort at vi kan starte dyrkingen tidligere på året. Å ha muligheten til å dyrke planter for sommersesongen og å få unna vann på en enkel måte har gitt oss håp og styrke,» sier 68-åringen Kunja Bihari Sahu.

I et område hvor det regner så mye som 1,5 meter på bare 15 dager, blir nå vannet mye raskere drenert bort og rismarkene er ikke lenger oversvømte i flere måneder. Bønder er i stand til å plante ris en måned tidligere enn forventet fordi vannet trekker seg tilbake raskere fra åkrene deres. Nesten 2,100 hektar land ble kultivert i 2012, tre ganger så mye som i 2011. I sommermånedene, når regnet ikke er like tilgjengelig, kan vannet bli brukt til vanning.

Renoveringen av Kharbar-kanalen var en del av et vannforvaltnings prosjekt for klimatilpasning støttet av UNDP og finansiert av det australske byrået for internasjonal utvikling (AusAID). Initiativet tar sikte på å bygge fattige kvinner og menns mostandskraft mot katastrofer.

“Når lokalsamfunn i høy-risiko områder tar hånd om sine egne vannressurser kan effekten ha mye å si. Bøndenes produktivitet økes, barn får tilgang til rent drikkevann og kvinner som vanligvis har måttet reise en lang vei for å lete etter vann har fått enklere tilgang,» sier Lise Grande, FNs landkoordinator og UNDPs landrepresentant i India.

I landsbyen Dokhandapur har UNDP-AusAID samarbeidet ført til etablering av en dam for innhøsting av regnvann. Denne er koblet til et lite renseanlegg, og rørlagt vann leveres nå til landsbyen i et område hvor den nærmeste drikkevannskilden er to kilometer unna. Bedre tilgang til rent drikkevann vil redusere det høye tilfellet av diare blant barn som følge av flommene i området.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt