Konfliktforebygging og gjenoppbygging

UNDPs arbeid med kriseforebygging og gjenoppbygging gjør at land kan hindre væpnede konflikter og redusere risikoen og konsekvensene av naturkatastrofer. Vi støtter gjenoppbygging og utvikling etter konflikt og naturkatastrofer, slik at grunnleggende funksjoner i samfunnet kan komme i gang igjen.

Våre mål

Vi arbeider for å forhindre konflikter, redusere risikoen for væpnede konflikter og støtte gjenopppbygging etter kriser slik at de grunnleggende funksjonene i samfunnet kan komme i gang igjen. Vi gjør dette ved å tilby både teknisk kompetanse, økonomiske ressurser, forebyggende strategier og kapasitetsbygging, samt økt deltakelse av kvinner gjennom UNDPs Eight Point Agenda - en handling som omhandler kvinners spesifikke behov og sårbarhet.MER

image
UNDP Haiti

Lær mer om vårt arbeid med konfliktforebygging och gjenuppbyggingLes mer

Prosjekteksempler