Indonesia: Utvikling med sosial rettferdighet

Folks kjennskap til sine rettigheter og rettsapparatet er fortsatt lav i landet, hovedsakelig på grunn av utbredt fattigdom og analfabetisme. En måling av juridisk bevissthet i fem provinser i Indonesia påviste at rettferdighet er en viktig faktor i kampen mot fattigdom.

Highlights

  • Over 450.000 marginaliserte mennesker som har møtt juridiske tvister om land, diskriminering, vold og korrupsjon, har så langt hatt nytte av programmet.
  • Juridiske og rettslige reformer, rettshjelp, lokalt styresett, avklaring om eiendomsrett til land og naturressurser, er med på å sikre rettferdighet for mennesker som lever i fattigdom, og det er med å sikre rettferdig og lik tilgang til alle offentlige tjenester.

Myndighetene og UNDP har derfor satt opp en målrettet tiltaksplan for å sørge for at marginaliserte mennesker får kjennskap til sine rettigheter, og kunnskap om hvordan de kan ta opp sine saker i rettssystemet – denne planen er blitt integrert i den gjeldende nasjonale utviklingsplanen for landet. Over 450.000 marginaliserte mennesker som har møtt juridiske tvister om land, diskriminering, vold og korrupsjon, har så langt hatt nytte av programmet.

Et eksempel på dette er den indonesiske husmoren Ibu Odah. For tre år siden hadde hun liten kunnskap om juridiske saker - nå er hun stand til å støtte folk juridisk i den avsidesliggende øya Ternate, nord i Molukkene-provinsen. Tidligere var det vanlig at familievold ble håndtert innad i familien, og ikke i offentlige instanser. Ibu Odah er blant de tusener som har vært med på programmet som satser på å bedre tilgangen til rettferdighet for alle indonesere, men særlig for de fattige og marginaliserte. Tiltakene bidrar til å øke bevisstheten blant marginaliserte mennesker slik at de får vite mer om sine juridiske rettigheter, samt å utvikle kapasiteten til statlige og ikke-statlige aktører slik at de kan beskytte rettighetene og ivareta interessene for de som lever i fattigdom.

Med den kunnskap og kompetanse som hun har tilegnet seg, er Ibu Odah nå i stand til å gi gratis rettshjelp til ofre for vold i landsbyen Tobololo. Med sin rettskunnskap har Ibu så langt fulgt opp tre tilfeller av vold, og bragt disse frem for den lokale juridiske domstolen. Med støtte fra ektemannen skrev Ibu Odah seg opp for paralegal trening. Det gjorde hun etter å ha lært om betydningen av sosial rettferdighet i et samfunnsmøte arrangert i landsbyen hennes ved en av de ledende partnerne.

For en utenforstående kan dette virke ubetydelig, men i et samfunn hvor blir vold sett på som en privat affære, og hvor de fleste ofrene ikke sier ifra i frykt for represalier, blir dette sett på som en positiv begynnelse. Prosjektet, som er finansiert av regjeringene i Nederland (NZAID), Norge og Sverige (SIDA), bidrar til å øke bevisstheten om de fattige når det gjelder juridiske rettigheter, samt å utvikle kapasiteten til statlige og ikke-statlige aktører for bedre å kunne tjene og beskytte rettighetene og interessene til de fattige.

-    Tilstrekkelige juridiske tjenester og kapasitetsutvikling kan hjelpe vanskeligstilte i samfunnet, kvinner og borgere med lavt utdanningsnivå til å ta "kontroll over sine liv", uttaler prosjektdirektør Diani Sadiawati.
Juridiske og rettslige reformer, rettshjelp, lokalt styresett, avklaring om eiendomsrett til land og naturressurser, er med på å sikre rettferdighet for mennesker som lever i fattigdom, og det er med å sikre rettferdig og lik tilgang til alle offentlige tjenester.

I provinsen Sentral-Sulawesi, i landsbyen Tangkumaho og områdene rundt, har man vært i stand til å skåne jord og mangrovetrær fra ødeleggelse av et selskap som planla å bygge fiskedammer. Med kunnskap om sine juridiske rettigheter, var samfunnet i stand til å kreve juridiske bevis for selskapets tillatelser. Det viste seg at selskapet var drevet ulovlig. Samfunnet klarte ikke bare å bevare sitt levebrød, men de beskyttet også potensiell miljøødeleggelse.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt