Demokratisk styresett og fredsbygging

UNDP sikrer inkluderende og effektive demokratiske styresett gjennom påvirkning, rådgivning og tilrettelegging av upartiske samtaler, for å oppnå enighet og bygge institusjoner. UNDP hjelper lands myndigheter med å innføre konstitusjonelle reformer, organisere troverdige valg, styrke parlamenter og finne politiske og institusjonelle muligheter for fred, risikoreduksjon og utvikling, gjennom forsoning, myndiggjøring og inkludering.

Våre mål

UNDP bidrar til å skape et miljø som gir muligheter for alle sosiale grupper, inkludert sivilsamfunnet, slik at de kan vokse og bidra til nasjonal utvikling. Vårt mål er å gi befolkningen tilgang til effektive og rettferdige tjenester – spesielt til de som er fattige eller kommer fra urbefolkningsgrupper – og å styrke rettsstaten og rettssikkerheten for innbyggerne gjennom å skape hensiktsmessig politiske, juridiske og regulerende rammeverk og å styrke lokalt styresett. Vi bidrar ved å bringe sammen den humanitære, fredsbyggende og langsiktige innsatsen for utvikling, og hjelper land med fredelig tvisteløsning på veien frem mot demokratiske styresett.

Vi bistår demokratiske styresett for at de skal bli mer inkluderende og ansvarlige, og hjelper de med å møte forventninger om deltakelse, tjenesteytelse og sikkerhet. I 2014 styrket programmene våre valgprosesser verden rundt og bidro med å registrere 18 millioner nye stemmegivere. I Guatemala skapte Elena de Paz historie ved å vitne om volden hun opplevde i løpet av borgerkrigen i landet. UNDPs program for overgangsrettferdighet fremmer retten til sannhet, rettferdighet, oppreisning for ofre og fredelige samfunn for å forebygge at overgrep gjentas. Elena er en av de lokale ofrene for menneskerettighetsbrudd som har mottatt juridisk assistanse og psykologisk hjelp gjennom programmet. Foto: UNDP Guatemala more

Prosjekteksempler

UNDP i Bangladesh
Engasjement for fred i Chittagong Hill Tracts i Bangladesh

Takket være megling og forhandlinger ledet av et nettverk for tillitsskapere løses uenigheter nå oftere uten vold i Chittagong Hill Tracts.Mer 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt