Demokratisk styresett

Demokrati er nøkkelen til utvikling. Det er flere demokratisk valgte regjeringer i verden i dag enn noen gang før. I løpet av de siste 15 årene har antall demokratier verden over nesten blitt fordoblet. Likevel mangler befolkningen i to tredeler av disse landene fortsatt grunnleggende sivile og politiske rettigheter og tilgang til helsetjenester og utdanningssystemer. De fattigste - med minst politisk makt og innflytelse - rammes hardest der det er fravær av institusjoner som kan levere grunnleggende tjenester.

Våre mål

Alt vårt arbeid er basert på menneskerettigheter og troen på at kvinners rettigheter i samfunnet er nødvendig for utvikling. Vi hjelper land med å bygge og dele erfaring og løsninger i deres arbeid for å bekjempe fattigdom og oppnå tusenårsmålene, demokratisk styresett, konfliktforebygging, gjennoppbygging samt energi og miljø for å drive og styrke bærekraftig utvikling.

image
Post-2015: global tematisk konsultasjon om demokratisk styresett

Den globale høring om styresett og rammeverk for post-2015, ledet av UNDP og OCHCR er på vei.BLI MED FORELØPIG diskusjon om "verden vi ønsker 2015"

Prosjekteksempler