ID-kort: Nå eksisterer jeg

De av oss som har et identitetskort kan ikke forestille seg hvordan det ville være å ikke ha et. De av oss som ikke har et, vet at de ikke kan stemme, at de ikke blir hørt, og de vet at de i hvert fall ikke kan stille til valg. Men det stopper ikke der.

Highlights

  • I forbindelse med valget i 2010, mottok totalt 968.882 burundiere, hvorav 559.852 kvinner, ID-kort.
  • Massiv valgdeltakelse resulterte i at det gjennomsnittlig 40.000 ID-kort ble utstedt per dag.
  • Burundi er rangert som verdens nest beste på kvinnelig representasjon - 46,3 prosent - i senatet.

Mayisha Sikitu bor i Bujumbura i Burundi. Hun har fem barn: Karara, Hami, Jola, Mariam og Hodari. Hun fødte Hodari Karibu på sykehuset ”Prince Régent Charles de Bujumbura” i oktober 2009, og fikk gratis fødselshjelp med tilhørende pleietilbud. Hun hadde ikke tilgang på den samme støtten med Karara, Hami, Jola og Mariam, siden hun manglet ID-kort – det var for kostbart for Sikitu å skaffe seg dette, og uten ID hun ikke pleietilbud ved sykehuset. Da UNDP ledet et prosjekt for registrering av den burundiske befolkningen før valget i 2010, fikk Sikitu ID-kort gratis – og dermed ble Hodari født under langt tryggere forhold enn sine søsken.

I forbindelse med valget i 2010, mottok totalt 968.882 burundiere, hvorav 559.852 kvinner, ID-kort. Med ekstra støtte fra Sveits førte kampanjen til god velgeroppslutning. Massiv valgdeltakelse resulterte i at det gjennomsnittlig 40.000 ID-kort ble utstedt per dag. Det førte til myndiggjøring av nesten 1 million burundiere som gjorde – de kan nå dra nytte av de rettigheter og plikter de har som anerkjente borgere.

- Det var viktig for meg å kunne få et ID-kort gratis. Jeg hadde ikke råd til det før, og jeg innbilte meg at jeg ikke trengte et siden jeg sjelden forlot nabolaget mitt. Det jeg derimot ikke forsto, var alt jeg kunne gjøre med et ID-kort, sier Mayisha Sikitu.

I tillegg til å motta gratis pleie da hun fødte Karibu, er Sikitu nå i stand til å reise og bli regnet som en rettmessig samfunnsborger.

- Dersom jeg tok bussen til byen for å selge avlingen min og for å handle nødvendige varer, var det alltid en fare for å bli kastet ut av bussen uten ID-kort. Ved et par anledninger fikk politiet meg til å gå ut av bussen og sette meg ned på fortauet, fordi jeg ikke hadde gyldige identifikasjonspapirer. Ikke bare var jeg ute av stand til å selge avlingen min disse dagene, men jeg mistet også noe av det under disse hendelsene. Barna mine kunne gå sultne i flere dager.

Burundi er rangert som verdens nest beste på kvinnelig representasjon  - 46,3 prosent - i senatet. Sikitu ser hvilken effekt gratis ID -kort har hatt på henne og kvinnene rundt henne.

- Til forskjell fra meg, har min eldste datter vært i stand til å gifte seg på lovlig vis takket være at hun har ID-kort.  Mitt ID-kort gjorde at jeg fikk overvære hennes bryllyp. Takket være ID-kort, kunne en av mine venninner stille til valg, og jeg og mange av kvinnene i nabolaget mitt kunne stemme på henne og velge henne. Nå vurderer jeg selv å stille til valg.

På spørsmål om hva hun liker best ved ID-kortet, svarer Sikitu med et smil at hun liker bildet. Deretter ser hun opp med ned en sjelden intensitet og sier:
- Nå kan jeg stemme. Nå kan jeg flytte. Nå trenger jeg ikke å si: "Vent, jeg skal hente mannen min!", når noe i våre liv må ordnes. Nå eksisterer jeg.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt