Energi og miljø

Klimaendringene er allerede en realitet og noe vi må lære oss å håndtere. Fattige land og mennesker rammes spesielt hardt av klimaendringer fordi de ofte bor i allerede utsatte områder med tørke, overbefolkning eller konflikter.

Våre mål

For å redusere fattige menneskers sårbarhet samarbeider UNDP med land for å støtte deres tilpasning til klimaendringer. Klimatilpasning handler om at regjeringen tar klimaendringene i betraktning i utarbeidelse av sine langsiktige strategier, dvs. at de er utformet på en slik måte at de kan håndtere fenomener som flom eller tørke.Mer

image
Sudan

Ny teknologi gjør det enklere for bøndene i SudanLes mer on UNDPs arbeid

Prosjekteksempler