Kunst som møtepunkt for konfliktberørte ungdommer

01.sep.2015

UNDP i Libanon

«Hun danser, selv om hun har det vondt!»  sier Ma’ammar El Jasem, som står stolt ved siden av kunstverket sitt: En ballerina omkranset av metalltråder. Med sin unge alder er kanskje ikke den 13 år gamle syriske skulptøren klar over at han selv symboliserer overlevelseskraft.

Sammen med andre kunstnere i ulike aldre og med forskjellige nasjonaliteter, deltar Ma’amar på en tredagers festival arrangert av organisasjonene Basmeh og Zeitooneh, i anledning årsjubileet til Senter for Kunst og Kultur i flyktningleiren Shatila i Libanon.

«Mitt ansvar er å ta bilder av hva som skjer i Syria», sier Mohammed Abdullah, en 33 år gammel syrisk fotograf som stiller ut sitt arbeid på festivalen. «Jeg er nødt til å formidle dette budskapet til verden, på vegne av det syriske folk.»

Festivalen «Shatila: The Meeting Point» blir arrangert med støtte fra UNDP-prosjektet Fredsbygging i Libanon, som har som mål å styrke stabilitet og sosialt samhold gjennom å adressere de bakenforliggende årsakene til konflikten. Festivalen skaper et trygt rom hvor ulike grupper kan komme sammen for å diskutere deres bekymringer og bygge felles forståelse.

«Dette arrangementet hjelper oss med å knuse stereotypiene som eksisterer om leiren,» forklarer Julia Jamal, koordinator for Senter for Kunst og Kultur. «Det har ofte blitt sagt at denne leiren er en isolert sone som tar motet fra alle ungdomsinitiativer. I dag viste vi alle det motsatte gjennom å arrangere denne festivalen, og dermed gi et felles rom for leirens ungdommer.»

Flyktningleiren Shatila ble etablert i 1949 for å huse rundt 3,000 palestinske flyktninger i sørlige Beirut. Den er nå hjemmet til rundt 10,000 palestinere. Med ankomsten av familier som flykter fra konflikten i nabolandet Syria har leirens innbyggertall økt til 22,000.

I leirens gater strømmer lyden av arabisk folkemusikk ut fra kunstsenteret, noe som skaper liv i en leir som ellers er preget av vanskelige forhold. Festivalen varer i tre hektiske dager, og inviterer besøkende fra hele Beirut til å se malerier laget av libanesiske, palestinske og syriske kunstnere.

Gjennom støtten fra EU, Tyskland, Japan, Norge og Storbrittania kan fredsbyggingsprosjektet i Libanon engasjere ungdommer, lærere, medier, sivilsamfunnet og de lokale myndighetene i fredsbygging og krisehåndtering. 45 kommuner og 135 lokale styringsenheter deltar i mekanismer for å styrke sosial stabilitet, samtidig som 2,300 studenter, lærere og foreldre deltar i et initativ som sikrer en voldsfri skole.

34 mediekanaler og 85 journalister har forpliktet seg til å fremme toleranse og legge til rette for fornuftig offentlig debatt. Et nyhetsbrev som adresserer kontroversielle temaer på en balansert og kultursensitiv måte blir publisert på tre forskjellige språk.

“Jeg tror det er et veldig konstruktivt initativ for å vise frem ulike talenter og inivitere alle til å være mer engasjerte i å gjøre noe bra for samfunnet gjennom et kunstnerisk rom, som fremmer dialog, forståelse og aksept for den andre,» sier Luca Renda, landdirektør i UNDP Libanon.

Festivalen «Shatila: The Meeting Point» er også en mulighet for organisasjonene Basmeh and Zeitooneh til å ta i bruk sitt nye bibliotek – det første av sitt slag i Shatila – og åpne dørene for besøkende som nå vil ha tilgang til bøker og datamaskiner. Dette tilbudet er gratis og åpent for allmennheten. 

Hovedpunkter

  • Prosjektet Fredsbygging i Libanon har som mål å styrke stabilitet og sosialt samhold gjennom å adressere de bakenforliggende årsakene til konflikten.
  • Ungdommer, lærere, journalister og lokale ledere fra 45 kommuner deltar i innsatsen for å styrke fredsbygging og krisehåndtering.
  • Prosjektet har distribuert 350,000 kopier av et nyhetsbrev for å adressere kontroversielle temaer på en balansert og kultursensitiv måte.
  • 2,300 studenter, lærere og foreldre deltar i et initativ for å sikre voldsfrie skoler.
For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt