Mens elvene tørker ut, bygger Swaziland demninger for å høste vann

15.okt.2015

UNDP i Swaziland

De siste 100 årene har Lugulo-elven støttet familier og landbrukssamfunn, som lever langs elvens bredder i Swaziland.

 "Vi bruker denne elven til en rekke aktiviteter," sier Musa Sibandze, som er en av de eldre i lokalsamfunnet og formann i utvalget for vannutvikling. "Vann til husholdningsforbruk, drikke til husdyr, landbruk og bygging av våre hjem. Lugulo-elven har vært den viktigste kilde til vann for oss i alle år."

Men Musa har sett denne viktige livskilden tørke inn.

"Elven flyter ikke lengre som det pleide å gjøre for 60 år siden. I dag er den full av sand. Klippene ved elvebredden har forsvunnet i sanden, vannet strømmer under sanden og elven er ofte tørr. Vi må kjempe for å få vann til husholdningsbruk og til våre husdyr.”

Konsekvensene av klimaforandringerne er tydelige i Lowveld i Swaziland. I løpet av de siste årene har regionen kun blitt tørrere og varmere. Mange små elver og vannkilder som Lugulo er forsvunnet, og det har ført til et press på de samfunnene som er avhengige av dem.

Men lokalsamfunnene har begynt å arbeide for å snu tendensen. I denne prosessen har de funnet ut at sand faktisk kan være et middel til å få adgang til vann og ikke en hindring.

UNDP og Det globale miljøfondet (GEF) finansierer et projekt, som skal bygge fem sanddemninger på Lugolo-elven. Arbeidet utføres av lokalsamfunnene og Swazilands departement for vannforvaltning.

Sanddemninger er en gammel metode for å høste vann i motsetning til en betongdemning, som skal samle sand. Det innsamlede vannet i sanden trekkes ut med forskellige metoder i løpet av årets tørre perioder.

Med støtte fra UNDPs Sør-Sør initiativ har representanter fra myndighetene i Kenya, med omfattende erfaring fra sanddemninger, vist Swazilands myndigheter og medlemmer av lokalsamfunnet fordelene ved den gamle metoden. Med samfunnets deltagelse i byggingen har fem sanddemninger blitt oppført i Lowveld.

Projektet har også etableret en vannutviklingskomité, som består av valgte medlemmer fra lokalsamfunnet. Utvalget står for det overordnede tilsynet av vannforsyning og sanitet lokalt, og de handler på vegne av fellesskapet i spørsmål om vann. Utvalget har blandt annet koordinert lokal mobilisering rundt prosjektet.

”Vi er glade for, at denne sanddemningen vil levere tilstrekkelig med vann til å opprettholde våre levebrød her i Kabhudla. En rørledning har blitt innstallert fra demningen til vår nye klinikk, og vannet vil bli brukt til drikkevann, hagearbeid og også til husdyr", forklarte Mr. Patrick Maphalala, som er medlem av vannutvalget.

Demningen har til nå høstet ca. 15-20 millioner liter vann, og dette vil stige i takt med at demningen modnes. Demningen gir allerede tilstrekkelig med vann til fellesskapet. Samlet sett har de fem sanddemningene forbedret vannforsyningen for fem lokalsamfunn med i alt 6711 innbyggere.

Demningene er en del av projektets større innsats for å fremme pålitelig tilgang til vann i lokalsamfunn som er berørte av klimaendringer.

Christopher Gamedza er parlamentsmedlem og bor i lokalområdet. Han bemerker at bedre vann vil gjøre det mulig for lokalsamfunnet å etablere hager, som vil kunne fremme matsikkerhet og forbedre ernæringsforholdene.

"Et flertall av våre innbyggere lider av HIV og andre sykdommer, og de går i øyeblikket på medisiner som krever et balansert kosthold," forklarer han.

Christopher Gamedza har annonsert planer om å bygge tre sanddemninger i andre lokale vannkilder og vil forsøke å finne midler til å konstruere et rensesanlegg og et reservoar til oppbevaring.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt