Nepal:

Mobilapp revolusjonerer gjenoppbyggingen

13.okt.2015

UNDP i Nepal

I april 2015 ble Nepal rammet av det verste jordskjelvet på over 80 år. Over 9000 mennesker omkom og ytterligere 23 000 mennesker ble skadet. Mer enn 600 000 bygninger ble ødelagt og totalt beregnes det at 8 millioner mennesker ble berørt av katastrofen.

Gjennom å kombinere UNDPs kunnskap, erfaring og ressurser med Microsofts IT-verktøy kan det nepalesiske samfunnet bygges opp raskere og mer effektivt. Lokale ingeniører og bygningsarbeidere arbeider gjennom en mobilapp og dokumenterer skadene fra jordskjelvet på Microsoft Cloud, en virtuell plattform for datainnsamling. I stedet for å gjøre dette med penn og papir og dermed risikere feil, er det nå mulig å gjøre mer nøyaktige beregninger av ødelagte bygninger som så kan anvendes i gjenoppbyggingsarbeidet. Appen gjør det også mulig å lage analyser og rapporter ved hjelp av informasjonen som blir samlet inn, og å gjennomføre spørreundersøkelser i lokalsamfunnene. Dette bidrar til å gjøre gjenoppbyggingen mer effektiv og lokalt tilpasset.

 

Mobilappen samler også inn data om bygningsarbeidernes individuelle arbeidstider, for at utbetalingen av de daglige lønningene skal gå riktig for seg. På denne måten får lokalsamfunnene også økonomisk støtte der det er mest nødvendig.

Flere enn 13 000 entreprenører i Nepal har fått støtte og er nå i ferd med å bygge opp sine virksomheter igjen. Metoden har ført til flere lignende partnerskap som i høy grad har etablert rammene for utviklings- og gjenoppbyggingsarbeide i katastroferammede områder i fremtiden.

 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt