UNDP støtter ofrene for konflikten nordøst i Nigeria

31.aug.2015

UNDP i Nigeria

UNDP har startet et program for tidlig gjenoppbygging nordøst i Nigeria. Programmet vil skape flere hundre arbeidsplasser, samtidig som det vil fremme fred og sosialt samhold i de konfliktrammede lokalsamfunnene.

Volden i nordøst har tatt liv, ødelagt lokalsamfunn og drevet 1,4 millioner mennesker på flukt. 4,5 millioner mennesker risikerer å gå sultne. UNDPs program vil hjelpe lokalsamfunn i statene Adamawa, Borno og Yobe med å skape arbeidsplasser, og vil etablere nye nettverk for å forhindre konflikt og fremme dialog. Norge støtter programmet med 1,7 millioner dollar.

UNDP vil først gi 500 kvinner og ungdom opplæring, slik at de får kunnskapen de trenger til arbeid innenfor mange forskjellige bransjer og yrker. Etter opplæringen vil de for eksempel kunne jobbe som elektrikere og rørleggere, med metallproduksjon, data- og mobilreparasjon eller med catering. Mange vil også lære regnskapsføring, slik at de kan drive sine egne småbedrifter.

Med den økonomiske stillstanden i de tre statene, i tillegg til ødeleggelsene på livsgrunnlaget til innbyggerne, vil arbeidsplassene langt på vei hjelpe familier med å forsørge seg selv og starte et nytt liv når konflikten er over.

Gjennom FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) tilbyr UNDP også frø, utstyr og opplæring. Slik kan 1400 internt fordrevne mennesker i Adamawa og Borno dyrke og selge egen mat.

I tillegg vil programmet etableres et system for tidlig varsling, noe som vil gi innbyggerne i de tre statene og i staten Gombe mulighet til å rapportere hendelser ved bruk av tekstmeldinger og sosiale medier. Observatører vil umiddelbart overføre informasjonen herfra til det aktuelle området, hvor myndighetene så vil følge opp. For å forhindre og løse konflikter vil programmets deltakere få opplæring i forskjellige aspekter ved konfliktforebygging og samfunnskontakt.

Takket være programmet vil psykologisk rådgivning og støtte for traumehelbredelse bli tilbudt til voldsofre, inkludert mange jenter og kvinner.

I samarbeid med lokale partnere begynte UNDP tidligere denne måneden arbeidet med å registrere ofrene for opprøret i statene Adamawa, Borno og Yobe. 300 av disse ble identifisert som berettigede til å delta i programmet. Dette arbeidet vil fortsette i de kommende ukene.

UNDP vil arbeide med de som mottar støtte i en innledende periode på seks måneder til ett år. De vil bli gitt et trygt sted å bo, og vil bli betalt et månedlig stipend på 100 dollar for hele opplæringsperioden. På slutten av opplæringen vil de få utstyr slik at de kan etablere sine egne bedrifter.

UNDP Nigeria bygger på suksessen som lignende tiltak rettet mot ofre for voldelige konflikter har hatt i Jos, Plateau State, North Central i Nigeria.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt