Vårt arbeid

Hva gjør vi?

FNs utviklingsprogram (UNDP) er FNs globale utviklingsprogram. Vi arbeider i mer enn 170 land for å utrydde fattigdom og redusere ulikhet og ekskludering. Vi hjelper land i deres arbeid med å utvikle godt styresett og lederskap, samarbeidsmuligheter og institusjonell kapasitet, for å kunne oppnå bærekraftig utvikling. Inkluderende vekst, bedre tjenesteytelse, bærekraftig miljø, godt styresett og sikkerhet er grunnleggende for utvikling. Vi tilbyr vår ekspertise i utviklingsspørsmål og utviklingspraksis, og vår erfaring gjennom flere tiår på landnivå, for å støtte land med å møte deres utviklingsvisjoner.

Gjennom hele 2015 fortsetter UNDP arbeidet med å bekjempe fattigdom og oppnå FNs tusenårsmål. Vi arbeider i tillegg for å styrke post-2015 agendaen for utvikling, demokratisk styresett og fredsbygging og klima- og katastrofemotstandsdktighet. Dette vil bidra til å forme en global bærekraftig utvikling for de neste 15 årene. FNs medlemmer er nå i ferd med å definere bærekraftsmålene, som er en del av arbeidet med å fullføre tusenårsmålene. Bærekraftsmålene vil vedtas av FN på en konferanse for bærekraftig utvikling i september 2015.

Tenker nytt om utvikling

Arbeidet med en ny agenda for bærekraftig utvikling og oppnåelsen av bærekraftsmålene krever nye måter å arbeide på. FN vil bli omformet for å møte disse utfordringene, og UNDP vil reorganiseres for å kunne være godt egnet til de nye formålene post-2015. Vår strategiske plan for 2014 – 2017 uttrykker vår visjon, i tråd med vårt mandat og våre etiske kjerneprinsipper. UNDP hjelper land i å utrydde ekstrem fattigdom og bekjempe ulikhet og ekskludering. Mer om UNDP i Norge

Prosjekteksempler

UNDP i Swaziland

Mens elvene tørker ut, bygger Swaziland demninger for å høste vann

De siste 100 årene har Lugulo-elven støttet familier og landbrukssamfunn, som lever langs elvens bredder i Swaziland. Mer 

UNDP i Nepal

Mobilapp revolusjonerer gjenoppbyggingen

I april 2015 ble Nepal rammet av det verste jordskjelvet på over 80 år. Over 9000 mennesker omkom og ytterligere 23 000 mennesker ble skadet. MerMer 

UNDP i Nigeria

UNDP støtter ofrene for konflikten nordøst i Nigeria

UNDP har startet et program for tidlig gjenoppbygging nordøst i Nigeria. Programmet vil skape flere hundre arbeidsplasser, samtidig som det vil fremme fred og sosialt samholdMer 

UNDP i Libanon

Kunst som møtepunkt for konfliktberørte ungdommer

«Hun danser, selv om hun har det vondt!»  sier Ma’ammar El Jasem, som står stolt ved siden av kunstverket sitt: En ballerina omkranset av metalltråder. MedMer