Vårt arbeid

Hva gjør vi?

FNs utviklingsprogram (UNDP) er FNs globale utviklingsprogram. Vi arbeider over hele verden med nasjonale partnere for å styrke demokrati og bærekraftige og legitime institusjoner som kan forbedre folks liv. UNDP mener at demokratisk styresett er nøkkelen til menneskelig utvikling og kampen mot fattigdom, konflikt, miljøødeleggelser og hiv/aids. UNDP hjelper land å tiltrekke seg og utnytte utviklingsbistand effektivt.

Våre mål

Alt vårt arbeid er basert på menneskerettigheter og troen på at kvinners rettigheter i samfunnet er nødvendig for utvikling. Vi hjelper land med å bygge og dele erfaring og løsninger i deres arbeid for å bekjempe fattigdom og oppnå tusenårsmålene, demokratisk styresett, konfliktforebygging, gjennoppbygging samt energi og miljø for å drive og styrke bærekraftig utvikling.

image
FNs største utviklingsorganisasjon

I de fleste land er det UNDP som koordinerer FN-organisasjoner samlede arbeid, og verden over er det UNDP som leder FN Development Group (UNDG). Gjennom god koordinering jobber UNDP for å sikre effektivitet i FN og fornuftig bruk og distribusjon av bistandspenger.Mer om UNDP i Norge

Prosjekteksempler