Likestilling en sentral del av bærekraftig utvikling

Å fremme likestilling og styrke kvinners egenbestemmelse er sentralt for UNDPs mandat, og en vesentlig del av vårt arbeid for utvikling. Arbeidet inkluderer å fremme like rettigheter for kvinner og jenter, motarbeide diskriminering og utfordre stereotypiske kjønnsroller som bidrar til ulikhet og eksludering.

Likestilling er forankret i menneskerettighetene og er anerkjent som et utviklingsmål i seg selv. Likestilling er også avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Først når ulikheter bekjempes og lovene forandres kan kvinner og jenter bli aktive og likestilte partnere i kampen for å fremme inkluderende, rettferdig og bærekraftig vekst. Med kvinners engasjement kan fattigdom utrrydes, bærekraftige forbruks- og produksjonsmøstre fremmes og bærekraftig forvaltning av økosystemer og naturressurser oppnås.

I UNDPs arbeid for inkluderende og bærekraftig utvikling samarbeider vi med nasjonale partnere for å støtte initativ som reduserer og fjerner hindringer for kvinners økonomiske selvstendighet. Dette innebærer å bekjempe ubetalt arbeid, fremme anstendig arbeid, støtte politiske og juridiske reformer for å sikre tilgang til og kontroll over eiendom (inkludert land og kreditt) og inkludere kjønnsperspektiver i offentlige støtteordninger og budsjetter.

Om kvinner og jenter ikke oppnår fullstendige rettigheter innenfor alle områder i livet, kan ikke menneskelig utvikling gå fremover. UNDP har samarbeid over hele verden innenfor FN-systement for å øke likestilling og kvinners egenbestemmelse. UNDP gir spesiell oppmerksomhet til kvinner og jenter som står overfor flerdimensjonal og interseksjonell diskriminering, som for eksempel kan baseres på etnisitet, funksjonalitet, migrasjon eller tilhørighet til urbefolkninger. Les mer om UNDPs arbeid for likestilling her.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt