Bærekraftig utvikling

UNDP hjelper land med å redusere fattigdom samtidig som de oppnår bærekraftig utvikling. Dette fører til forandringer som blir til reelle forbedringer i menneskers liv. Vi fremmer en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling, som takler sammenhengene mellom multidimensjonal fattigdom, ulikhet og ekskludering, og bærekraftighet. Samtidig styrker vi kunnskap, ferdigheter og teknologi for å redusere risiko og opprettholde utviklingsgevinster. Vi hjelper land med å bygge opp egen kapasitet og integrere miljøhensyn i sine planer og strategier for utvikling. Dette inkluderer bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser, for å sikre at naturrikdom blir brukt til å forbedre menneskers liv, fremme økonomisk gjenoppretting og livsgrunnlag, og sikre målrettede tiltak og sosial beskyttelse for de som trenger det.

Vårt mål

Vårt mål er å styrke evnene til og mulighetene for å redusere fattigdom og marginalisering, ved å fokusere på de mest sårbare og ekskluderte gruppene i befolkningen, på måter som er bærekraftige fra et økonomisk, sosialt og miljømessig ståsted.

Takket være et innovativt prosjekt for offentlig lyssetting kan disse elevene fra Fezna i Marokko føle seg trygge på vei hjem fra skolen. UNDP støttet installering av avanserte systemer for solenergi i en isolert ørkenby, som er en del av landets nye program for «bærekraftige oaser». I alt vårt arbeid fremmer vi et skifte til bærekraftighet, hvor økonomisk vekst kommer til gode for de fattige og marginaliserte gruppene, og unngår uopprettelige skader på miljøet.more

Prosjekteksempler

UNDP i Kina
Bevaring av biologisk mangfold gir økologisk te i Kina

Som en erfaren te-bonde kjenner Li Mingshui godt til Xinyang Maofeng-te – den grønne teen som er en av de mest berømte teene i Kina. “ForMer 

UNDP i Malawi
Avfall blir til bærekraftige jobber for kvinner i Malawi

Norah Baziweli bor i Mtandire, en uformell bosetning i Malawis hovedstad Lilongwe. Tidligere hadde hun store problemer med å forsørge seg selv og familien.  Mer 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt