Avfall blir til bærekraftige jobber for kvinner i Malawi

05.nov.2015

Norah (til høyre) jobber på avfallshaugen sammen med kollegane sine.. Foto: UNDP Malawi

Norah Baziweli bor i Mtandire, en uformell bosetning i Malawis hovedstad Lilongwe. Tidligere hadde hun store problemer med å forsørge seg selv og familien. 

Hver morgen stod hun opp klokken fire for å rydde og vaske, samt lage frokost til de tre små barna. Etter at barna hadde dratt på skolen dro Norah sammen med andre arbeidsledige kvinner til avfallshaugen for å lete gjennom søppelet. Det de fant ble brukt til å lage ulike produkter som håndvesker og plastikkmatter, men Norah og de andre kvinnene slet allikevel med å få endene til å møtes.

“Pengene jeg tjente på å selge plastikkmatter var ikke nok til å kjøpe mat til familien, og barna mine gikk ofte sultne til sengs“, forklarer Norah.

I 2010 lanserte UNDP og UN Habitat prosjektet “Avfall for velstand“, der Norah og 36 andre kvinner fikk opplæring i lage kompost av avfallsprodukter. Komposten fungerer som en økologisk erstatning for kunstgjødsel, og får avlingene til å vokse fortere og bedre. Prosjektet har gitt Norah mulighet til å forsørge familien sin, og har også ført med seg andre positive ringvirkninger. Hun har ikke bare økt inntekten sin betraktelig, men også fått kunnskaper som har bidratt til større avlinger.

Kvinnene jobber i et kooperativ underlagt byrådet i Lilongwe, og drar hjem til folk for å samle inn husholdningsavfall. Dette avfallet blir så sortert, og det som ikke kan brukes blir brent for å unngå spredning av bakterier. Kvinnene samler ca 100 kilo kompostvennlig materiale  hver i uka.

Det tar fire uker før avfallet blir kompostert og kan selges som gjødsel. Gjødselen blir solgt til småskalabønder, og en sekk på 50 kilo kan gi en inntekt på så mye 110 dollar. Malawis største blomsterdyrker er også på kundelisten. Norah tjener ca 50 dollar i måneden på salg av gjødsel, noe som er nok til å brødfø familien og sende barna på skole.

“Sukker, salt og såpe er ikke lenger luksusartikler slik det var før i tiden. Jeg har til og med råd til et skikkelig måltid hver dag“, sier Norah.

Prosjektet har også ført med seg en rekke fordeler for miljøet og innbyggerne i Lilongwe. Tilfeller av vannbårne sykdommer som kolera og difteri har blitt kraftig redusert, og det har blitt betraktelig mindre søppel i byens slumområder.      

I tillegg har UNDP støttet byrådet i Lilongwe i byggingen av en ny og forbedret søppelfylling. Her kan byens innbyggere levere inn flasker, papir og plastikk til gjenvinning. UNDP har også bidratt med 7,500 dollar til byggingen av et lagerbygg, slik at kvinnene slipper å oppbevare komposten hjemme. 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt