Bevaring av biologisk mangfold gir økologisk te i Kina

05.nov.2015

UNDP i Kina

Som en erfaren te-bonde kjenner Li Mingshui godt til Xinyang Maofeng-te – den grønne teen som er en av de mest berømte teene i Kina. “For å kunne dyrke de beste tebladene er det viktig å finne et sted med godt vær og god vanntilgang. Fjellene tilbyr passende forhold for å dyrke te,” sa Li.

Det finnes mye grønn te i Kina og den er en viktig vare for Li, som har dyrket te i 20 år. Hvert år kommer flere hundre turister til fjellene for å kjøpe kvalitetste fra lokale bønder. Å sikre at de høster den beste teen er veldig viktig for bøndene i Xinyang.

I et tiltak for å forbedre teens merkevare, kvalitet og pris har Li og 170 andre te-bønder i Luoshan County dannet en kooperativ-bedrift - Lingdingfeng Natural Tea Professional Cooperative Agency.  Mange bønder i bedriften brukte kjemisk gjødsel og sprøytemiddel i teproduksjonen, teknikker som ikke bare satt jorden og vannet på plantasjone i fare, men som også påvirket prisen på teen negativt. «Siden vi ikke møtte kravene for sertifisering av økologiske produkter, kunne vi ikke øke prisen på teen vår.» sa Li.

Bedriftens 340 hektar med teplantasjer i fylket Luoshan ligger rundt naturreservatet Dongzhai, som er en del av en øko-korridor innenfor elvebassenget Huaihe. De te-rike fjellene spiller en viktig rolle i å binde sammen verneområder og sikrer beskyttelse av økosystemet og bevarer det biologiske mangfoldet. Mangel på bruk gjødsel og sprøytemiddel under planting, dyrking og prosessering betyr rent vann og uskadet skog og vegetasjon. Miljøet og økologien de er avhengige av forblir i god stand, samtidig som flora og fauna i området blir bevart.  

I 2000 lanserte UNDP og de lokale mydnighetene i Xinyang i Henan-provinsen et pilotprosjekt for nasjonal miljøforvaltning og konservering av globalt biologisk mangfold. Kilden til elvebassenget Huaihe. Prosjektet knytter målene for bevaring med økonomiske aktiviteter, sånn som å beskytte plantasjene i Xinyang og øke produktiviteten i landbruket. Prosjektet bidrar til å utvikle en rekke lokale retningslinjer for myndighetene, og har endret 7 lover som tidligere hadde en negativ effekt på miljøet. For te-bøndene i Luoshan, har de lokale myndighetene utgitt en plan for utviklingen av teindustrien (2013-2020), og har introdusert avanserte økologiske teproduksjons-metoder.

Med bedre metoder får plantasjene mulighet til å opprettholde et stabilt økosystem. Nye solcelledrevne insektfeller og limfeller mot insekter kan gi plantasjene bedre kontroll med reproduksjon av skadelige insekter, for å redusere bruken av sprøytemiddel.

Bønder har også mottatt teknisk støtte for å øke teproduksjonen på en økologisk måte, for eksemple ved å bruke biogass-gjødsel. Etter å ha introdusert slik naturlig gjødsel har te-produksjonen økt. «Vi hadde 10 prosents økning i produksjonen dette året og hadde mulighet til å plukke flere blader som møtte høykvalitetsstandarden,» sier Li.

Huaihe-prosjektet ble initert under “The China Biodiversity Partnership and Framework for Action (CBPF)” for å gjøre bevaring av biologisk mangfold til en prioritet i sosio-økonomiske sektorer, planer og investeringer. Rammerverket, CBPF, har blitt utviklet over en periode på 10 år (2007-2017) for å oppnå de bredere målene om å redusere tapet av biologisk mangfold betraktelig og samtidig bidra til bærekraftig utvikling i Kina.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt