Åtte mål for 2015

Fattigdommen i verden minsker, men fortsatt lever omkring en milliard mennesker på mindre enn én dollar om dagen. Hver kveld går hvert sjuende menneske i verden sulten til sengs, og hvert år dør 10 millioner barn av sykdommer som både kan forebygges og behandles.

For å forbedre livene for dem som er aller fattigst, har verden blitt enige om åtte utviklingsmål som skal nås innen 2015. Under Tusenårstoppmøtet i FNs generalforsamling i 2000 samlet 189 stats- og regjeringsledere seg bak Tusenårserklæringen, og FNs tusenårsmål er uformet på bakgrunn av denne.  Målene utgjør prioriteringer og målsettinger for hva FN og verdenssamfunnet skal arbeide for fram mot 2015.  

Tusenårsmålene er i dag en samlende agenda for global utvikling. I 2008 har 192 land stilt seg bak målene og arbeider for å nå dem.

Hva gjør UNDP?

Tusenårsmålene er tidsbestemte og målbare og sier oss hvor vi skal innen 2015. Siden det ikke finnes noen løsninger eller strategier som passer i alle land, kan ikke målene si noe om hvordan de skal nås. UNDP samarbeider derfor med regjeringer, sivilsamfunn, privat sektor og andre organisasjoner og aktører for å finne globale, regionale og nasjonale løsninger og strategier for å nå Tusenårsmålene.

UNDP har et særlig ansvar for å:      

  • informere om og mobilisere støtte for Tusenårsmålene gjennom kampanjer og påvirkningsarbeid
  • samle kunnskap om og dele gode og nyskapende utviklingsstrategier
  • overvåke og rapporterer på status for måloppnåelse
  • støtte regjeringer i å utvikle lokalt tilpassede politiske strategier for å nå Tusenårsmålene

 

 

 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt