Norge

Nyheter

Media Enquiries

Siste nyheter


Hvordan nasjonalforsamlinger sikrer fred ved å jobbe med kvinner

Nasjonalforsamlinger er i en unik posisjon til å fremme likestilling, fred og kvinners rettigheter.  


Multilateralismes framtid

2030-agendaen for bærekraftig utvikling har bidratt til en ny type multilateralisme.  


Kronprins Haakon besøker Colombia i sin rolle som UNDPs goodwill-ambassadør

Kronprinsen besøker Colombia 12-14. februar for å støtte arbeidet til FNs utviklingsprogram (UNDP), samt landets innsats for å fremme fredsbygging og bærekraftig utvikling.  


Et oppdrag for å redde verden

Mer enn noen gang tidligere er internasjonalt samarbeid viktig for å ta tak i utfordringene knyttet til en bærekraftig framtid.  


Norge øker kjernebidrag til UNDP og forplikter seg til flerårig støtte

Under UNDPs styremøte i New York den 21. januar annonserte Norge at kjernebidraget til organisasjonen økes for 2019.  


Er du vår nye praktikant?

UNDPs nordiske kontor søker en praktikant til sitt Oslo-kontor for perioden 14. januar til 28. juni 2019.  

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt