Norge

Nyheter

Media Enquiries

Siste nyheter


Ny statistikk utfordrer tradisjonelle syn på fattigdom

Ifølge den nylig lanserte rapporten fra FNs utviklingsprogram (UNDP) og Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) er tradisjonelle oppfatninger av fattigdom utdatert.  


Er du vår nye praktikant?

UNDPs nordiske kontor søker en praktikant til sitt Oslo-kontor for perioden 19. august til 20. desember 2019.  


Vil du være med å oppfylle FNs bærekraftsmål?

UNDP tilbyr nå pins og fotballer med bærekraftsmålene til organisasjoner og selskap som ønsker å fremme bærekraftig utvikling!  


Unge mennesker sentrale i forebygging av voldelig ekstremisme

Unge mennesker spiller en nøkkelrolle i å forebygge voldelig ekstremisme, viser ny rapport fra FNs Utviklingsprogram  


Hvordan nasjonalforsamlinger sikrer fred ved å jobbe med kvinner

Nasjonalforsamlinger er i en unik posisjon til å fremme likestilling, fred og kvinners rettigheter.  


Multilateralismes framtid

2030-agendaen for bærekraftig utvikling har bidratt til en ny type multilateralisme.  

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt