Nyheter
Kontakt UNDP i Norge
Henvendelser fra media
trygve.olfarnes@undp.org