Nyheter
  • Gjenåpning av UNDPs Oslo Governance Centre9. jun. 2015Utenriksminister Børge Brende og Helen Clark, sjef for FNs utviklingsprogram, stod for den offisielle åpningen. HKH Kronprins Haakon, som er goodwill ambassador for NDP, deltok tidligere samme dag på den første av en serie OGC-seminarer om styresett og fredsbygging.

  • UNDP feirer 25 år med med fokus på menneskelig utvikling3. jun. 2015I 1990 lanserte UNDP den første Human Development Report (HDR) i London. Med den ble begrepet menneskelig utvikling introdusert for første gang. Gjennom de siste 25 årene har den årlige rapporten bidratt med nye data, og satt fokus på viktige temar i den internasjonale utviklingsdebatten. Rapporten har bidratt med ny kunnskap og analytisk dypde, og har i flere tilfeller vært banebrytende.

  • UNDPs årsrapport er nå tilgjengelig3. jun. 2015

  • Invitasjon - Arrangemet om ungdom og radikalisering på Litteraturhuset 20. mai 18. mai 2015Utenriksdepartementet inviterte til seminar om ungdom og radikalisering på Litteraturhuset i Oslo onsdag 20. mai.

  • Fafo/UNDP-frokost: Datarevolusjonen kan akselerere utviklingen12. mai 2015-Takket være ny teknologi og bedre analyseverktøy står vi nå overfor en datarevolusjon som grunnleggende kan styrke vår forståelse av utvikling, synliggjøre utfordringer og bidra til å måle framskritt, sa Eva Jespersen, nestleder ved UNDPs Human Development Report Office i New York på et seminar om datarevolusjonen organisert av Fafo og UNDP på Nordic Black Theatre i Oslo den 7. mai.

  • UNDP støtter gjennoppbyggingsprosessen etter jordskjelvet i Nepal27. apr. 2015Katmandu, 26 april: FNs utviklingsprogram (UNDP) samarbeider med andre FN-organisasjoner og andre partnere i et forsøk på å støtte myndighetene i Nepal med responsen etter jordskjelvet som rammet Nepal 25. april. Naturkatastrofen har ført til store tap av menneskeliv, samt skade på infrastruktur i store deler av landet, blant annet i hovedstaden Kathmandu.

  • UNDP Vanuatu: Trenger midler til gjennoppbygging23. apr. 2015Myndighetene i Vanuatu arbeider nå sammen med FN og andre utvikligspartnere for å sikre økonomisk hjelp til mennesker og samfunn som ble rammet av syklonen Pam i mars.

  • Ny FN-rapport retter fokus mot behovene til det syriske folk15. apr. 2015Fire av fem syrere lever nå i fattigdom, og nesten halvparten av befolkningen er drevet fra sine hjem. Det kommer fram i en ny rapport fra FNs utviklingsprogram (UNDP).

  • UNDP-sjef Helen Clark: -Økonomisk vekst alene kan ikke løse alle Afrikas utfordinger15. apr. 2015Abidjan, Elfenbenskysten – Sett under ett har Afrika i de senere årene hatt en imponernde økonomisk vekst. Kontinentets evne til å håndtere nye utfordinger krever at det investeres i helse og utdanning, samtidig som det oppfordres til aktiv samfunnsedeltakesle, sa Helen Clark, sjef for FNs utviklingsprogram, i Elfenbenskystens hovedstad Abidjan nylig.

  • World Conference on Disaster Risk Reduction18. mar. 2015UNDP jobber nå tett med medlemslandene for å utvikle et nytt rammeverk for Disaster Risk Reduction (DRR). DRR er en systematisk tilnærming brukt for å identifisere, vurdere og redusere potensialet for naturkatastrofer. Det nye rammeverket skal knyttes opp mot post-2015 agendaen, og vil erstatte det nåværende Hyogo Framework for Action (HFA). Det ble lansert på den tredje UN World Conferance on Disaster Risk Reduction (WCDRR), som fant sted i Sendai, Japan, mellom 14. og 18. mars.

Kontakt UNDP i Norge
Henvendelser fra media
trygve.olfarnes@undp.org