Nyheter
Kontakt UNDP i Norge
Henvendelser fra media Tlf: 94 15 60 28
trygve.olfarnes@undp.org
Siste rapport
Human Development Report 2015: Arbeid og menneskelig utvikling


Teknologiske fremskritt, økt globalisering, en aldrende befolkning og miljøutfordringer fører til at betydningen av arbeid og måten det utføres på er i rask endring. Det nye arbeidslivet gir store muligheter for noen, men kan også føre til alvorlige utfordringer for andre. Rapporten undersøker sammenhengene, både de positive og de negative, mellom arbeid og menneskelig utvikling.

Les mer