Nyheter

Filter
Viser
 • 24 jul 2014
  Human Development Report 2014: 2,2 milliarder mennesker lever under --eller nær-- fattigdomsgrensen

 • 07 jul 2014
  FN-rapport: Det haster med å nå flere tusenårsmål før utgangen av 2015

  Mange av delmålene innen tusenårsmålene har blitt nådd, men andre har sakket akterut. Nå er tiden inne til å gjøre en ekstra innspurt for å nå målene.

 • 12 jun 2014
  Den sentralafrikanske republikk og Sør Sudan: rettsstaten må styrkes

  Leder for FNs utviklingsprogram (UNDP), Helen Clark oppfordrer internasjonale giverland om å styrke rettferd, sikkerhet og rettsstatsprinsippet i land som er i konflikt, med spesielt fokus på Den sentralafrikanske republikk og Sør-Sudan.

 • 22 mai 2014
  For å styrke sin egen økonomi må Afrikanske land bruke globale markeder mer effektivt

  For å øke utviklingen er det er behov for å øke investeringer i yrkeskunnskap og teknologi. Kigali, Rwanda — Gjennom økt deltakelse i produksjon av varer og tjenester kan Afrika endre sin økonomiske situasjon og oppnå et utviklingsgjennombrudd, ifølge den siste utgaven av African Economic Outlook som ble fremlagt på Den Afrikanske Utviklingsbankens årlige møte. Den årlige rapporten som blir produsert av Den Afrikanske Utviklingsbanken, OSSEs Utviklingssenter og UNDP, viser i år at Afrika har overlevd både interne og eksterne kriser og er nå i posisjon til å oppnå økonomisk vekst.

 • 20 mai 2014
  FN-organisasjonene på rekrutteringsbesøk

  Den 7. mai ble det arrangert “Åpen dag” på Hotel Bristol i forbindelse med FN-organisasjonenes rekrutteringsbesøk til Norge for å profilere FN som arbeidsplass. Representanter fra FN-organisasjonene UNDP, UNFPA, UNICEF, UN Women, WFP samt FN-sekretariatet til Norge deltok på besøket.

 • 07 apr 2014
  Tyve år etter folkemordet: Et forandret Rwanda

  For tyve år siden blev næsten en million kvinder, mænd og børn slået ihjel i løbet af 100 dage i Rwandas folkemord. I dag er Rwanda et land i trivsel.

 • 31 mar 2014
  Ny UNDP-strategi skal styrke unges økonomiske og politiske interesser

  Oslo, 31. mars 2014 - Ungdom er blant de som er hardest rammet av ulikheter i samfunnet. Samtidig er de også uunnværlige for å skape en bærekraftig framtid. En ny ungdomsstrategi lansert av UNDP i Tunis i dag understreker viktigheten av å støtte de unge i samfunnet.

 • 19 mar 2014
  Syria etter 3 år: Sterkt behov for langsiktig innsats

  Som krisen i Syrien går ind i sit fjerde år, er der behov for at tænke langsigtet. Og det er netop UNDP’s udgangspunkt. UNDP arbejder for at afbøde konfliktens konsekvenser gennem en langsigtet udviklingstilgang fokuseret på at opbygge modstandsdygtige lokalsamfund.

 • 18 mar 2014
  Resident Coordinator’s Annual Reports for 2013

  De individuelle Resident Coordinator’s Annual Reports for 2013 er nå tilgjengelige på UNDG sine hjemmesider. The Resident Coordinator Annual Report (RCAR) er en viktig del av ansvarliggjøringen og resultatrammeverket for operasjonelle aktiviteter i FN. Den gir UN Country Team en mulighet til å rapportere om resultatene som er oppnådd på bakgrunn av den årlige arbeidsplanen. Den årlige rapporten for de enkelte landene inneholder også et brev med et sammendrag av hva teamet har jobbet med og fremhever resultater som er utført i det aktuelle landet til generalsekretæren.

 • 18 mar 2014
  Post-2015: På vei mot den verden vi vil ha

  Indlæg af Olav Kjørven, Særlig Rådgiver på Post-2015, FN’s Udviklingsprogram UNDP

 • 06 mar 2014
  - Likestilling styrker økonomien og demokratiet

  Temaet for årets internasjonale kvinnedag – likhet for kvinner er fremgang for alle – understreker et tankevekkende men samtidig enkelt faktum. Ingen land kan nå sitt fulle potensiale dersom kvinner ikke behandles likt med menn.

 • 06 mar 2014
  Post-2015: Den globale samtalen fortsetter med nye dialoger i 50 land

  New York - United Nations Development Group (UNDG), som omfatter 32 ulike FN-fond og programmer, herunder UNDP, kunngjorde i dag en plan om å starte dialoger om gjennomføring av 2015-utviklingsagendaen. I første omgang i 50 land.

 • 26 feb 2014
  Har vi råd til bærekraftig utvikling?

 • 25 feb 2014
  UNAIDS bekymret over Ugandas begrensning av homoseksuelle menns rettigheter

  Geneve, 18. februar 2014 – UNAIDS, som er del af UNDP, er dybt bekymret over Ugandas nye lov, der yderligere skærper straffen for homoseksualitet.

 • 24 feb 2014
  UNDP og EU feirer 10 års partnerskap

  ”Rapporten som vi lancerer i dag, demonstrerer tydeligt, hvordan partnerskabet mellem UNDP og EU kan fremme menneskelig udvikling i hele verden og gøre en forskel, hvor det betyder mest”

 • 12 feb 2014
  Ledig praktikantstilling i Bhutan

  UN Resident Coordinator’s Office i Bhutan søker praktikant

 • 11 feb 2014
  Forebygging mot naturkatastrofer styrker bærekraftig utvikling

  UNDP og en rekke andre organisasjoner argumenterer sterkt for at forebyggende arbeide mot naturkatastrofer bør ha en sentral rolle i den nye utviklingsagendaen etter at tusenårsmålene utløper i 2015. Dette er den eneste måten å sikre at slike katastrofer i minst mulig grad forårsaker ødeleggende tilbakeskritt i utviklingen.

 • 04 feb 2014
  Ny grunnlov markerer et historisk skritt for Tunisia på veien mot demokrati

  Tunisia – Den 27. januar 2014 vedtok Tunisias Nasjonale Lovgivende Forsamling (NCA), med stort flertall, en ny demokratisk grunnlov for landet. Prosessen, støttet av UNDP, var fredfull og inkluderende, og vekket engasjement og dialog på mange politiske områder.

 • 30 jan 2014
  Erfaringer fra HIV-arbeidet kan brukes til å bekjempe nye helsetrusler

  30. januar, Bangkok — For å begrense den voksende trusselen som kreft, diabetes, hjerte og kar-sykdommer representerer, kan framgangsmåten som ble brukt for å forhindre spredning av nye HIV-infeksjoner i Asia og Stillehavsområdet være effektive, ifølge en ny UNDP-rapport som ble lasert i Bangkok i dag.

 • 30 jan 2014
  Ny UNDP-rapport om ulik fordeling av godene

  Åtte prosent av verdens befolkning håver inn halvparten av verdens totale inntekter mens den andre halvparten er fordelt på de resterende 92 prosent av befolkningen.

Kontakt UNDP i Norge
Henvendelser fra media
Trygve.Olfarnes (a) undp.org