Norge

Nyheter

Media Enquiries

Artikler


Er du vår nye praktikant?

UNDPs nordiske kontor søker en praktikant til sitt Oslo-kontor for perioden 19. august til 20. desember 2019.  


Vil du være med å oppfylle FNs bærekraftsmål?

UNDP tilbyr nå pins og fotballer med bærekraftsmålene til organisasjoner og selskap som ønsker å fremme bærekraftig utvikling!  


Unge mennesker sentrale i forebygging av voldelig ekstremisme

Unge mennesker spiller en nøkkelrolle i å forebygge voldelig ekstremisme, viser ny rapport fra FNs Utviklingsprogram  


Hvordan nasjonalforsamlinger sikrer fred ved å jobbe med kvinner

Nasjonalforsamlinger er i en unik posisjon til å fremme likestilling, fred og kvinners rettigheter.  

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt