SubscribeSubscribe
Artikler
 • Fafo/UNDP-frokost: Datarevolusjonen kan akselerere utviklingen 12. mai 2015

  -Takket være ny teknologi og bedre analyseverktøy står vi nå overfor en datarevolusjon som grunnleggende kan styrke vår forståelse av utvikling, synliggjøre utfordringer og bidra til å måle framskritt, sa Eva Jespersen, nestleder ved UNDPs Human Development Report Office i New York på et seminar om datarevolusjonen organisert av Fafo og UNDP på Nordic Black Theatre i Oslo den 7. mai.

 • UNDP støtter gjennoppbyggingsprosessen etter jordskjelvet i Nepal 27. apr. 2015

  Katmandu, 26 april: FNs utviklingsprogram (UNDP) samarbeider med andre FN-organisasjoner og andre partnere i et forsøk på å støtte myndighetene i Nepal med responsen etter jordskjelvet som rammet Nepal 25. april. Naturkatastrofen har ført til store tap av menneskeliv, samt skade på infrastruktur i store deler av landet, blant annet i hovedstaden Kathmandu.

 • UNDP Vanuatu: Trenger midler til gjennoppbygging 23. apr. 2015

  Myndighetene i Vanuatu arbeider nå sammen med FN og andre utvikligspartnere for å sikre økonomisk hjelp til mennesker og samfunn som ble rammet av syklonen Pam i mars.

 • Ny FN-rapport retter fokus mot behovene til det syriske folk 15. apr. 2015

  Fire av fem syrere lever nå i fattigdom, og nesten halvparten av befolkningen er drevet fra sine hjem. Det kommer fram i en ny rapport fra FNs utviklingsprogram (UNDP).

 • UNDP-sjef Helen Clark: -Økonomisk vekst alene kan ikke løse alle Afrikas utfordinger 15. apr. 2015

  Abidjan, Elfenbenskysten – Sett under ett har Afrika i de senere årene hatt en imponernde økonomisk vekst. Kontinentets evne til å håndtere nye utfordinger krever at det investeres i helse og utdanning, samtidig som det oppfordres til aktiv samfunnsedeltakesle, sa Helen Clark, sjef for FNs utviklingsprogram, i Elfenbenskystens hovedstad Abidjan nylig.

 • FNs respons for å bekjempe ebola i Guinea, Liberia og Sierra Leone 18. mar. 2015

  Selv om det nå er en markant nedgang i antallet nye ebola-tilfeller i Guinea, Liberia og Sierra Leone, vil de sosio-økonomiske konsekvensene fortsette lenge etter at utbruddet er over. UNDP har koordinert den samlede FN-innsatsen i regionen, og har også jobbet tett med Den Afrikanske Utviklingsbanken, EU og Verdensbanken for å utvikle planer for hvordan de rammede landene skal komme seg på fote igjen etter utbruddet.

 • World Conference on Disaster Risk Reduction 18. mar. 2015

  UNDP jobber nå tett med medlemslandene for å utvikle et nytt rammeverk for Disaster Risk Reduction (DRR). DRR er en systematisk tilnærming brukt for å identifisere, vurdere og redusere potensialet for naturkatastrofer. Det nye rammeverket skal knyttes opp mot post-2015 agendaen, og vil erstatte det nåværende Hyogo Framework for Action (HFA). Det ble lansert på den tredje UN World Conferance on Disaster Risk Reduction (WCDRR), som fant sted i Sendai, Japan, mellom 14. og 18. mars.

 • Fra tusenårsmål til nye bærekraftige utviklingsmål 10. mar. 2015

  Tusenårsmålene har deadline i slutten av dette året. Verden har oppnådd store utviklingsresultater siden 1990, og gjennom en felles målrettet innsats har mange mennesker fått bedre livskvalitet. Denne bedringen har blant annet kommet gjennom utdanning, høyere lønn og bedre helse. Vi har derimot ikke nådd alle målene, og innsatsen må økes for å nå disse. Statsminister Erna Solberg er en av lederne for pådrivergruppen for å nå tusenårsmålene.

 • UNDP-sjef Helen Clark på kvinnedagen: -Likestilling er en menneskerett, men også et vilkår for utvikling 7. mar. 2015

  Denne uken feirer vi tjueårsjubileet til Beijing-erklæringen og handlingsplanen for kvinners rettigheter, som fortsatt er den beste malen for å fremme likestilling mellom kjønnene og styrke kvinners posisjon i samfunnet. Gjennomgangen av denne visjonære planen, vedtatt på Den fjerde verdenskonferansen for kvinner i 1995, gir en mulighet til å feire den globale framgangen i å sikrerettigheter og muligheter for kvinner og jenter. Det gir også en mulighet til å fornye og oppfriske forpliktelsene for å oppnå likestilling.

 • Innlegg på Litteraturhuset 4. mars 5. mar. 2015

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt