Goodwill Ambassadør Kronprins Haakon på besøk i Zambia, der han argumenterte for mer innsats på tusenårsmålene

07.nov.2013

Kronprins Haakon av Norge avsluttet sitt vellykkede tre-dagers besøk til Zambia som UNDP-ambassadør på torsdag kveld 31. oktober. Under oppholdet hans besøkte han helsestasjoner, skoler, landbruksprosjekter, og reiselivsanlegg. Han møtte Zambias første dame, Christine Kasebo, Visepresident Guy Scott, og Zamias første president Kenneth Kaunda. Han møtte også utenriksministren, ministeren for høvdinger og tradisjonelle saker, helseministeren, og to fremtredende tradisjonelle høvdinger. Kronprins Haakon likte møtet med ungdomsgrupper og studenter, med aktivister som fremmer demokrati og menneskerettigheter, og særlig hans møte med kvinnelige og mannlige bønder, studenter og barn.

Goodwill ambassadør for FNs tusenårsmål i ti år
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon har vært en Goodwill ambassadør for UNDP med fokus på tusenårsmålene (MDG) i ti år, han har besøkt en rekke land og belyst prestasjoner mot disse globale målene og innsatsen som fortsatt behøves for å komme dit.

Framgang i Zambia på noen mål, men mer innsats trengs

Under sitt opphold i Zambia, fremhevet kronprins Haakon framgangen i å redusere Hiv/Aids-utbredelse og bedre helsetjenester, han oppmuntret mer innsats i høyere utdanning, spesielt for jenter, og han satte pris på innsatsen gjort av UNDP og andre partnere som Norge for å bedre landbruk i lys av de truende klimaendringene verden står overfor.

Kronprins Haakon understreket videre viktigheten av å utvikle økonomien og skape flere arbeidsplasser, herunder turisme. Han likte flere av turistattraksjonene i Livingstone-området, og minnet alle på at mens turisme kan utnytte Zambias naturressurser som dyrelivet og Victoria Falls, må det samtidig bidra til å beskytte og bevare disse naturressursene for fremtiden.

Ungdom diskuterer fremtidige mål - Kronprinsen understreker verdighet for alle
I møte med ungdomsgrupper og representanter for det sivile samfunn, ønsket kronprins Haakon å lære hva de tenkte om fremtiden til tusenårsmålene, utover 2015. Svaret var kvalitet i utdanning for alle, ivareta miljøet og stoppe forurensning, arbeidsplasser og økonomiske muligheter, og styrket demokrati. Kronprinsen understreket viktigheten av fortsatt fred og stabilitet som Zambia har hatt. Han understreket at hver person må ta ansvar for å oppløfte seg selv, men også bistå og bidra til andre, slik at vi arbeider i enhet for å fremme verdighet for alle.

FNs og norsk innsats verdsatt
Kronprinsen uttrykte sin sterke takknemlighet til UNDP og til hele FN-systemet i Zambia, som arbeider som "One UN", for å fremme tusenårsmålene og fremme de nasjonale debattene på fremtidige nasjonale og globale mål. Han har også satt pris på de norske programmene i Zambia for å fremme bevaring av landbruk og mobilisere skatter og andre nasjonale ressurser, og for det nære samarbeidet med FN.

De zambiske ledere benyttet anledningen til å takke Norge for sine langsiktige positive bidrag til utvikling og tusenårsmålene i Zambia, og ønsker at det skal fortsette. I det lange løp vil Zambia flytte "utover bistand", og forsøker å utvikle og forvalte sine egne ressurser for å nå neste sett med globale utviklingsmål.