FNs antikorrupsjonsdag

09.des.2013

Korrupsjon er et utbredt problem over hele verden – både i fattige og rike land. Det kan bidra til økt fattigdom, større forskjeller og politisk ustabilitet.

For å skape oppmerksomhet omkring dette problemet driver UNDP sammen med FN-organet UNODC og en rekke andre samarbeidspartnere, kampanjen "Zero Corruption. 100 % Development"

Denne internasjonale kampanjen sette søkelys på hvordan korrupsjon vanskeliggjør arbeidet med å nå tusenårsmålene, undergraver menneskelig utvikling, demokrati og rettssikkerhet, samt bidrar til brudd på menneskerettighetene.

Les også mer om hvordan UNDP bekjemper korrupsjon.