Den internasjonale menneskerettighetsdagen

10.des.2013

I dag markeres den internasjonale menneskerettighetsdagen over hele verden.

-Å fremme menneskerettighetene er en av FNs hoveoppgaver og arbeidet med dette har pågått siden organisasjonen ble grunnlagt. Da som nå, ligger nøkkelen til framgang i medlemslandenes politiske vilje, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i dag.


Menneskerettighetsdeklarasjonen som fastlegger likeverd og like rettigheter for alle mennesker, ble vedtatt av FNs generalforsamling den 10. desember 1948.

FNs arbeide med med meskerettighetene ble styrket i og med at FNs høykommisær for menneskerettigheter ble opprettet i 1993. Dette ble gjort som følge av verdenskonferansen om menneskerettigheter i Wien tidligere samme år.

-Når vi nå feirer 20-års dagen for Wien-deklarasjonen, la oss øke innsatsen for å leve opp til vårt kollektive ansvar for å fremme og beskytte alle menneskers rettigheter og verdighet, sa Ban Ki-moon i dag.

FNs generalsekretær hyller også Nelson Mandela på menneskerettighetsdagen:

-Nelson Mandelas bortgang har brakt med seg stor sorg, men hans livslange engasjement for menneskeverd og rettferdighet vil fortsette å inspirere oss i arbeidet med å bygge et verdenssamfunn med menneskerettigheter for alle.

Les hele generalsekretærens uttalelse her. 

Les mer om den internasjonale menneskerettighetsdagen 2013

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt