Mangel på midler til rehabiliteringsarbeid på Filippinene

18.des.2013

FNs utviklingsprogram (UNDP) trenger nærmere 400 millioner kroner for å skape jobber, støtte lokale myndigheter og iverksette forebyggende tiltak mot flere katastrofer i etterkant av tyfonen Hayan på Fillipinene. Hele 115 millioner kroner kreves i løpet av det første året.

Etter at Haiyan forårsaket nesten 6 000 dødsfall og enorme materielle ødeleggelser i den østlige Visayas regionen i Filippinene den 8. november, har UNDP satt i gang et omfattende program for å støtte rehabiliteringen av de rammede lokalsamfunnene. Om programmet blir tilstrekkelig finansiert kan man nå inntil en million mennesker som ble rammet av katastrofen.

I nært samarbeid med andre FN-organer og internasjonale organisasjoner iverksatte UNDP umiddelbart jobbskapende tiltak—for det meste i form av opprydningsarbeid—for befolkningen i 43 av de rammede byene og tettstedene i Visayas regionen. Organisasjonen støtter også små og mellomstore bedrifter i de rammede områdene. På litt lengre sikt vil det bli lagt til rette for næringslivet, bedre markedstilgang for varer produsert i kriseområdene, samt mulighet for kontantbetaling via mobiltelefon. Hjelpearbeidet vil fokusere på etablering av ”grønne” næringstiltak, slik som blant annet sol- og vindbaserte energikilder.

-Vi vil bruke denne katastrofen som en mulighet til å bygge opp et sterkere samfunn på en bærekraftig og miljøvennlig måte, sier Haoliang Xu, sjef for UNDPs avdeling for Asia og Stillehavsområdene.

UNDP vil hjelpe filippinske emigranter som har etablert seg i andre land til å kanalisere støtte gjennom oppstart av små og mellomstore bedrifter i de rammede områdene. Det vil bli lagt til rette for å stifte partnerskap mellom bedrifter som drives av filippinere i utlandet og nystartede bedrifter i de rammede områdene.

En del av bistanden fokuserer på å øke lokalsamfunnenes motstandsdyktighet mot fremtidige naturkatastrofer, i tillegg til å gjenopprette offentlige tjenester som har blitt satt ut av drift.

UNDP vil hjelpe til med å samle eksisterende data og risikovurderinger, som vil danne grunnlag for gjenoppbyggingen. Dataene vil bli jevnlig oppdatert og lokale beredskapsplaner utviklet. På nasjonalt nivå støtter også UNDP beredskapssystemer og responskapasitet gjennom rådgiving til myndighetene, teknisk støtte til landets rehabiliteringsplan, samt støtte til en behovsvurdering som ble foretatt i etterkant av tyfonen. Støtten som gis på nasjonalt nivå blir finansiert av UNDPs kjernemidler og det søkes derfor ikke om tilleggsfinansiering for disse aktivitietene.

Filippinene blir jevnlig utsatt for en rekke naturkatastrofer. Risikoen for å bli rammet av en naturkatastrofe av et eller annet slag er høy over nesten hele landet. Landet blir utsatt for minst en stor naturkatastrofe hvert tiår, mens mange middels store katastrofer skjer oftere.