Giverkonferanse for Syria: Menneskelig utvikling satt tilbake med 35 år

14.jan.2014

Konflikten i Syria har satt den menneskelige utviklingen i landet tilbake med 35 år. Mer enn 50 prosent av befolkningen (12,6 millioner mennesker) lever i fattigdom. Hele 9,3 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp og 6,5 millioner har måttet flykte fra sine hjem. Rundt 2,3 millioner hjemløse har flyktet fra Syria til nabolandene. De aller fleste av disse (80%) bor ikke i flyktningeleire, men slår seg ned i lokalsamfunn og øker dermed presset på helsetjenester, utdannelse, boliger og infrastruktur. Dermed representerer de også en potensiell trussel mot lokalsamfunnenes egen stabilitet.

Onsdag møtes en rekke utviklingspartnere til giverkonferanse for Syria i Kuwait. I tillegg til den humanitære bistanden søker FN utviklingsprogram, UNDP, finansiering til regionale utviklingstiltak som samlet beløper seg til en milliard kroner, fordelt på Syria, Libanon, Jordan, Irak og Tyrkia.

Ved help av disse midlene vil UNDP sette fokus på behovet for langsiktige utviklingstiltak for de som er rammet direkte og indirekte av konflikten i Syria. Organisasjonen arbeider for å forbedre folks levekår og skape mer motstandsdyktige lokalsamfunn både i Syria og i nabolandene. Dette kan oppnås blant annet gjennom bl.a. gjenetablering og styrking av sosiale ytelser, rettshjelp, midlertidig jobbskaping, faglig opplæring og støtte til små og mellomstore bedrifter, samt en målrettet mobilisering av privat sektor. Denne tilnærmingen benytter seg av eksisterende ressurser, styrker lokal kapasitet og kommer både de syriske flyktningene såvel som vertssamfunnene til gode. På denne måten styrkes lokalsamfunnenes evne til å håndtere krisen.

”Konflikten i Syria pågår nå for tredje året. Selv om de humanitære behovene er større enn noensinne er det samtidig behov for å tenke på langsiktige utviklingstiltak” sier Yasmine Sherif, UNDP-rådgiver stasjonert i Amman.

For å støtte effektiv koordinering og styrking av partnerskap mellom lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, myndigheter, privat sektor og internasjonale organisationer, har UNDP etablert et tverrfaglig regionalt kontor i Amman med fokus på krisen i Syria.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Trygve Ølfarnes, trygve.olfarnes@undp.org, tlf: 9415-6028

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Trygve Ølfarnes, trygve.olfarnes@undp.org, tlf: 9415-6028