Den sentralafrikanske republikk:

Giverland har gitt løfte om over 3 milliarder kroner i støtte.

22.jan.2014

Photo: UNHCR

Brussel/New York – Denne uken ble det kunngjort at det internasjonale samfunnet vil mobilisere over 3 milliarder kroner for å bistå de humanitære behovene i Den sentralafrikanske republikk.

Samtidig som volden i landet fortsetter, har FNs utviklingsprogram (UNDP) oppfordret det internasjonale samfunnet til å begrense nøden og fattigdommen i landet.

Representanter fra donorland, blant annet Frankrike og USA, i tillegg til Den afrikanske union og Den europeiske union, møttes på mandag i Brussel for å diskutere urolighetene i Den sentralafrikanske republikk, som nå rammer nærmere en million mennesker. Det er antatt at 2.2 millioner mennesker, som nesten tilsvarer halvparten av befolkningen i landet, trenger humanitær bistand. Rundt 1.1 million mennesker mangler mat på grunn av konflikten.

FN-systemet og humanitære partnere har sammen bedt om 548 millioner amerikanske dollar for å kunne gi umiddelbar humanitær bistand. Representanter fra UNDP har samtidig advart om at den humanitære krisen kan være toppen av isfjellet med mindre forsøket på å løse krisen også inkluderer tiltak for å beskytte utviklingen som landet har oppnådd i løpet av de siste årene.

“Konflikten i Den sentralafrikanske republikk vil påvirke landet i flere tiår fremover på grunn av ødeleggelse av liv, livsgrunnlag, samfunn, institusjoner og infrastruktur”, sier lederen av UNDP, Helen Clark.

“Å møte umiddelbare humanitære behov er avgjørende, men vi ber også det internasjonale samfunnet om å støtte arbeidet med forsoning og tiltak for å gjenopprette tillit, gjenoppbygge statsinstitusjoner og etablere jobber slik at innbyggerne kan komme seg på bena igjen så fort som mulig. Fokuset må rettes mot å få landet tilbake igjen på veien mot utvikling”.

Den sentralafrikanske republikk er det femte fattigste landet i verden, og den gjennomsnittlige levealderen er bare 49 år. Dødeligheten blant mødre var i 2013 på 890 per 100.000 fødsler og dødeligheten for barn under 5 år var nesten på 16 prosent i 2010. Konflikten har bidratt til å forverre fattigdoms- og lidelsessituasjonen ytterligere. Volden har hatt en negativ påvirkning på det økonomiske livsgrunnlaget for 96 prosent av befolkningen ifølge en ny undersøkelse.

UNDP sier at investering i motstandsdyktighet, gjenoppretting og langsiktige utviklingsinitiativer vil gjøre det mer sannsynlig at fredsforhandlinger vil være bærekraftige, noe som potensielt kan spare det internasjonale samfunnet for millioner i humanitær støtte i fremtiden.

I Brussel, la UNDP frem sin toårige støtteordning, som en del av mer omfattende FN-aktiviteter, for å takle krisen. UNDP har i utgangspunktet etterspurt 9.5 millioner amerikanske dollar for å hjelpe med å stabilisere de mest konfliktutsatte områdene.

Planen inkluderer blant annet å reparere ødelagt infrastruktur, som vannmagasiner, kloakkanlegg, broer og lokale klinikker, og å opprette krisearbeid og bistå med lån slik at påvirkede samfunn blir i stand til å motta inntekter.

UNDP planlegger også å sende radioprogrammer for å fremme toleranse og fraråde folk å ty til vold, i tillegg til å beskytte kvinner og jenter fra vold og å etablere systemer for konfliktmekling i landsbyer.

Etterhvert vil målet være å etablere rettshjelpssentere, mobile domstoler og rettsapparater, politi og militært politi som kan straffeforfølge forbrytelser og etterforske brudd på menneskerettighetene.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt