Kronprinsens feltreise til Øst-Timor

11.feb.2015

Foto: Eirik Talleraas

H.K.H Kronprins Haakon deltok i begynnelsen av februar på en feltreise til Øst-Timor. Kronprinsen har vært Goodwill-ambassadør for UNDP siden 2003, og han har hatt et særlig fokus på å promotere tusenårsmålene. Det tre dager lange besøket bestod av et hektisk program, og gjennom møter med deltagere på ulike prosjeter ble Kronprisensen gjort kjent med UNDPs arbeid i landet.

Kronprinsen hadde et kort møte med Øst-Timors president Taur Matan Ruak, der også Knut Østby, sjef for UNDP i Øst-Timor, og ambassadør Stig Traavik var til stede. Temaet for møtet var UNDPs abeid i landet, og målet var og videre styrke det gode forholdet mellom UNDP og Øst-Timor.

Etter møtet med presidenen gikk turen til Green Hope Recycling Project, der Kronprinsen fikk et innblikk i hvordan UNDP jobber med sosialt entreprenørskap i Øst-Timor. Landet har ingen panteordning, og prosjektet bidrar til at brukte plastflasker får nytt liv. Flaskene blir klippet opp i mindre biter før de blir solgt vidre til resirkulering. I tillegg til å ha positive ringvirkninger på miljøet, bidrar prosjektet til lokale undommer får mulighet til å skaffe seg en egen intekt.

På besøkets andre dag fikk Kronprins Haakon demonstret systemet med mobile rettssaler.
UNDP samarbeider tett med justismyndighetene i Øst-Timor, og målet med dette samarbeidet er å bygge en solid rettsstat.  Ute i distriktene har folk svært begrenset tilgang til rettsapparatet, og  en løsning på dette har vært å bringe rettssystemet ut til folket. Kronprinsen fikk sitte på tilhørerbenken under en rettssak mellom to lokale innbyggere, og ble etterpå gitt muligheten til å snakke med mennesker som hadde fått sakene sin prøvd gjennom dette systemet.

Å sikre mennesker tilgang til rent vann er en viktig del av arbeidet med å nå tusenårsmålene. I landsbyen Poetete besøkte Kronprinsen derfor et UNDP-støttet vannrensingsprosjekt. Tidligere måtte landsbyboerne gå en halvtime for å hente vann, men takket være flere kilometer med nye vannrør er rent vann nå bare et par minutter unna. Prosjektet og ideen kom i stor grad fra innbyggerne selv, og for UNDP er dette et godt eksempel på effektivt samarbeid mellom myndigheter, internasjonale organisasjoner og lokalbefolkning med et sterkt eierskap til prosjektet.

Like utenfor hovedstaten Dili besøkte Kronprinsen et prosjekt som driver med saltproduksjon. Tidlere var denne produksjonen svært krevende og ulønnsom, men med støtte fra UNDP har 26 bønder nå gått sammen om en mer effektiv produksjonsmetode. 21 av bøndene er kvinner, og arbeidet som prosjeket gir er med på å skaffe viktig inntekt til familene.

På sine feltreiser har Kronprinsen alltid fokus på møte ungdom. På besøkets siste dag var mer enn 200 studenter samlet på Dili Institute of Technology for å høre Kronprinsen forelese om tusenårsmålene. I forelesningen snakket Kronprins Haakon blant annet om hvor mye Øst-Timor har fått til med tanke på å nå tusenårsmålene, og hvordan dette ikke ville vært mulig uten ungdom som en viktig drivkraft. Han utfordret også studentene på hva de kunne gjøre for å drive Øst-Timor videre framover. 

 

For mer informasjon

Eirik Talleraas 
+47 96 01 44 96
eirik.talleraas@undp.org

 

 

 

Foto: Eirik Talleraas

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt