UNDP feirer 25 år med med fokus på menneskelig utvikling

03.jun.2015

I 1990 lanserte UNDP den første Human Development Report (HDR) i London. Med den ble begrepet menneskelig utvikling introdusert for første gang. Gjennom de siste 25 årene har den årlige rapporten bidratt med nye data, og satt fokus på viktige temar i den internasjonale utviklingsdebatten. Rapporten har bidratt med ny kunnskap og analytisk dypde, og har i flere tilfeller vært banebrytende.

HDR har vært førende og nytenkende i måtene å måle og visualisere menneskelig utvikling på. Rapportens introduksjon av den Menneskelige Utviklingsindeksen (HDI) gikk videre enn å kun måle utvikling i lys av økonomisk framgang og vekst. HDI har rettet fokus på en ny og bredere forståelse av utvikling, og fokuserer blant annet på levealder og utdanningsnivå i tillegg til de økonomiske faktorene. 

I anledning 25 års-jubileet utgir UNDP et nyhetsbrev som viser fram noen av de mest banebrytende rapportene som har blitt utgitt. Se spesialutgaven av ‘Human Development Today: Special Issue - 25 years of Human Development’ her. (http://conta.cc/1FiTre4). Følg også med i debatten på Twitter: #HumanDev25 og @HDRUNDP.

Les mer på Human Development Reports hjemmeside, hvor du kan finne rapporter og materiale fra de siste 25 årene, debattinnlegg fra Nobelprisvinnere og andre fremtredende eskperter innen utvikling, banebrytende visualisering av menneskelig utvikling, nasjonale Human Development Reports og mye annet.


 

For mer informasjon

 

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt