Gjenåpning av UNDPs Oslo Governance Centre

09.jun.2015

OGC-sjef Sarah Lister og HKH Kronprins Haakon. Foto: Tina Sølvberg

Den offisielle åpningen av UNDPs Oslo Governance Centre fant sted fredag 12. juni.

Utenriksminister Børge Brende og Helen Clark, sjef for FNs utviklingsprogram, stod for den offisielle åpningen. HKH Kronprins Haakon, som er goodwill ambassador for NDP, deltok tidligere samme dag på den første av en serie OGC-seminarer om styresett og fredsbygging.

Seminarserien har som mål å skape dialog mellom myndigheter, FN, sivilt samfunn og forskere, med spesielt fokus på styresett i land som er i ferd med å omforme seg til fredeligere og mer inkluderende samfunn.

OGC er ett av seks globale sentre i UNDP-regi som jobber med internasjonale utviklingsspørsmål. Senteret, som har som hovedoppgave å tilrettelegge for global kunnskapsdeling om styresett, ble først etablert i 2002, og har vært inne i en omstillingsperiode i løpet av det siste året. OGC fikk fornyet sitt mandat i mai og ledes av briten Sarah Lister.

- Inkluderende- og effektivt styresett er avgjørende for å skape bærekraftig menneskelig utvikling. Dette gjelder spesielt i land som har vært rammet av konflikt og kriser og de landene som er i overgangsfasen til demokratisk styresett, sier Lister.

OGC jobber i tillegg med å effektivisere styresett i forbindelse med utvinning av naturressurser, inkludering av kvinner i beslutningsprosesser og måling av utviklingsresultater – spesielt innen den nye post-2015 utviklingsagendaen som vil erstatte tusenårsmålene ved slutten av året.    

OGC drar nytte av UNDPs globale ekspertise innen menneskelig utvikling, demokratisk styresett, konfliktforebygging og fredsarbeid. Senteret er underlagt Bureau for Policy and Programme Support (BPPS) ved organisasjonens hovedkvarter i New York.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt