Enighet om de nye bærekraftsmålene

11.aug.2015

New York  - FNs 193 medlemsland har nå blitt enige om sluttdokumentet som skal utgjøre den nye dagsorden for bærekraftig utvikling. Den nye agendaen skal vedtas formelt på Sustainable Development Summit, som skal holdes i New York 25. og 27. september.

FNs medlemsland har blitt enige om en ambisiøs dagsorden som inneholder 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Utrydde fattigdom og skape menneskelig utvikling, samtidig som man beskytter miljøet er blant de grunnleggende målene. Den internasjonale enigheten er resultatet av en forhandlingsprosess som har strakt seg over mer enn to år, og hvor også sivilsamfunnet har vært svært delaktig.

Generalsekretær Ban Ki-moon er fornøyd med avtalen: "Den utgjør en omfattende, inkluderende og universell dagsorden som varsler et historisk vendepunkt for vår verden".

"Dette er folkets dagsorden, en handlingsplan for å få slutt på fattigdom i alle dimensjoner, og som ikke skal etterlate noen. Agendaen skal sikre fred og velstand, samt bygge partnerskap der både mennesker og planeten vår står i fokus. De integrerte, tett sammenknyttede og uatskillelige bærekraftsmålene er folkets mål, og demonstrerer skalaen, universaliteten og ambisjonene for den nye dagsorden", tilføyde han.     

Ban Ki-moon uttalte også at toppmøtet i september, der den nye dagsorden offisielt skal vedtas, "vil være starten på en ny, bærekraftig æra, der fattigdom utryddes, velstand fordeles og de sentrale drivkreftene bak klimaendringene håndteres".

FN-systemet står parat til å støtte opp om den nye dagsorden, som bygger på de vellykkede resultatene fra den tredje konferansen om finansiering for utvikling som nylig ble avholdt i Addis Abeba. Generalsekretær understrekte også at denne avtalen vil være avgjørende for å oppnå enighet under klimatoppmøtet COP21 som skal avholder i Paris i desember.

Den nye dagsorden bygger videre på tusenårsmålene, som har bidratt til å løfte mer enn 700 millioner mennesker ut av fattigdom. De nye bærekraftsmålene går på sin side mye lenger og dypere enn tusenårsmålene, og tar tak i de underliggende årsakene til fattigdom.

I forbindelse med enigheten om bærekraftsmålene uttalte UNDP-sjef Helen Clark at: "denne avtalen markerer en viktig milepæl i kampen for å styre verden inn på en mer bærekraftig og inkluderende kurs".  

Rio+20 og den mellomstatlige prosessen
På Rio+20-konferansen i 2012 ble FNs medlemsland enige om starte arbeidet med å utforme en ny, bærekraftig utviklingsagenda som skulle bygge på framgangen til tusenårsmålene. Tusenårsmålene har vist at klare målsetninger kan løfte millioner ut av fattigdom, skape økt velferd og bidra til å gi mennesker nye muligheter til å forbedre sin framtid. Man ble enige om at de nye målene skulle være globale og gjelde i alle land, samtidig som man skulle ta hensyn til det enkelte medlemslands individuelle behov. Forhandlingene har vært basert på demokratiske prinsipper og det sivile samfunn verden over har vært sterkt engasjert i prosessen.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt