Fremtiden starter med alfabetet

08.sep.2015

Foto: UNDP

8. september er den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter. I år feires dagen ved å markere betydningen av lese- og skriveferdigheter for en bærekraftig utvikling.

Lese- og skriveferdigheter er en forutsetning for å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter, holdninger og verdier som skal til for å skape et bærekraftige samfunn. Samtidig bidrar utvikling på andre områder, som helse og landbruk, til å muliggjøre et samfunn hvor det å lære seg å skrive og lese kan prioriteres.

Årets feiring vil derfor bli dedikert til å utforske sammenhengen mellom lese- og skriveferdigheter og de nye bærekraftsmålene som vedtas av FNs generalforsamling i slutten av september. Bærekraftsmål nummer fire vil være å «sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring».

Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter vil bli feiret over hele verden. Hovedfeiringen vil foregå på UNESCO sitt hovedkvarter, hvor et todagers arrangement skal legge grunnlaget for en ny innsats for lese- og skriveferdigheter i landenes og partnernes post-2015 arbeid.

UNESCOs generalsekretær Irina Bokova uttaler: «Ny teknologi, inkludert mobiltelefoner, gir nye muligheter for lese- og skriveferdigheter for alle. Jeg ber alle medlemsland og alle våre partnere om å fordoble den politiske og finansielle innsatsen, for å sikre at lese- og skriveferdigheter anerkjennes som en av de viktigste pådriverne for bærekraftig utvikling. Fremtiden starter med alfabetet.»

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt