UNDP-sjef Helen Clark på demokratidagen: Sivilsamfunnet avgjørende for bærekraftsmålenes suksess

15.sep.2015

Kjernen i ideen om demokratiet er at menneskers engasjement i det offentlige er en grunnleggende positiv kraft som fører til et bedre samfunn. Dette engasjementet skjer gjennom deltakelse i valg, medlemskap i politiske partier, representasjon i politiske institusjoner, i tillegg til deltakelse i uavhengige arenaer utenfor formelle institusjoner.

Temaet for årets internasjonale dag for demokrati er ‘å gi rom for sivilsamfunnet’. Temaet minner oss om den viktige rollen sivilsamfunn spiller i å oppnå ansvarlig styresett og sosial rettferdighet, og om nødvendigheten av å beskytte sivilsamfunnets plass og øke mulighetene for dialog mellom myndigheter og innbyggere slik at ulike interesser, også interessene til de mest sårbare, kan bli hørt.

UNDP jobber globalt med mydigheter, partnere for utviklingssamarbeid og sivilsamfunnsaktører for å gi større plass til sivilsamfunnet.

For eksempel har UNDP i Tunisia støttet arbeidet med en ny grunnlov, ved å gi råd og legge til rette for en inkluderende nasjonal dialog mellom medlemmer av den nasjonale grunnlovsforsamlingen og mer enn 300 sivilsamfunnsorganisasjoner fra Tunisias 24 provinser.

Demokratiet forsterkes av levende, selvstendige og trygge arenaer for sivilsamfunnet. Når vi ser frem mot lanseringen av bærekraftsmålene er det viktig å anerkjenne sivilsamfunnets avgjørende rolle for bærekraftsmålenes suksess.

På den internasjonele dagen for demokrati bekrefter jeg på nytt UNDPs forpliktelse til å støtte frie og levende arenaer for sivilsamfunnet. Dette vil gjøre det mulig for sivilsamfunnsaktører--som alltid inkluderer kvinner og unge--å bidra effektivt til å bygge mer fredelige, rettferdige og inkluderende samfunn.

Helen Clark er sjef for FNs utviklingsprogram.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt