Syria-krisen krever rask handling og økt finansiering

16.sep.2015


Amman og Marseille:
Betydelig pengemangel hindrer at humanitær bistand og utviklingshjelp når frem til over fire millioner flyktninger fra konflikten i Syria, i tillegg til over 20 millioner mennesker som er berørte i nabolandene som tar i mot flyktningene.

"Vi ber om en rask endring i hvordan det internasjonale samfunnet støtter myndighetene i regionen, og en ny global avtale om nasjoners ansvar for de mest sårbare, samt de mest effektive måtene å oppfylle dette ansvaret på ", sa Gustavo Gonzalez, leder for UNDPs Sub-Regional Facility for Development Response til Syria-krisen, som ligger i Amman.

60 representanter fra land som er berørte av flyktningkrisen, sammen med utviklings- og finansieringspartnere og praktiske og tekniske eksperter møttes nylig på en konferanse i Marseille. Deltakerne på konferansen diskuterte de langsiktige konsekvensene av flyktningkrisen for utviklingen i den østlige Middelhavs-regionen og jobbet med å finne forsvarlige løsninger på politiske spørsmål, utviklingshjelp og finansiering, med mål om å støtte flyktningene der de nå befinner seg. 

Konferansedeltakerne anerkjente betydningen av 3RP (The Regional Resilience and Refugee Plan), som er et program for samarbeid innenfor fem land med til sammen 200 partnere. 3RP-programmet er tilrettelagt for å møte flyktningers behov for beskyttelse og humanitær hjelp. Programmet koordinerer de nasjonale kriseplanene for humanitær nødhjelp, motstandsdyktighet og stabilisering i de mest berørte nabolandene til Syria: Libanon, Jordan, Irak, Tyrkia og Egypt.

Åtte måneder etter at 3RP ble lansert har bare 37 prosent av pengebehovet blitt finansiert, og responsplanen for Syria (Syria Response Plan) er også like underfinansiert. Kritiske sektorer som sikrer livsnødvendige behov og levebrød er fortsatt bare finansiert med seks til ni prosent av pengene som trengs.

«Det internasjonale samfunnet har en moralsk og praktisk plikt til å forsvare de som lider under disse omstendighetene, både ved å tilby beskyttelse til de som ber om det på grenseovergangene, og ved å arbeide ustanselig for å bedre forholdene som har skapt flyktningkrisen i regionen,» uttalte Gustavo Gonzalez.

3RP

3RP (The Regional Resilience and Refugee Plan) er en kunnskapsbasert plan, som bygger på nåværende vurderinger og analyser, inkludert:

· Beskyttelse av flyktninger og mangler i humanitær nødhjelp

· Demografisk sårbarhet for ulike påkjenninger, for samfunn, mennesker og husholdninger som opplever økende tetthet av flyktninger

· Tilgang til tjenester, spesielt innenfor helse, utdanning, vann og husly

· Kapasitet relatert til sårbarhet for insititusjoner, systemer og infrastruktur som kan bli skadet

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt