Lansering av FNs bærekraftsmål

25.sep.2015

25. – 27. september arrangerer FN The Sustainable Development Summit—et høynivåmøte som er en del av FNs generalforsamling i New York.Her møtes mer enn 150 verdensledere for å vedta en ny agenda for bærekraftig utvikling. De nye bærekraftsmålene er en del av denne agendaen. Samtidig arrangerer UNDP Social Good Summit-møter i mer enn 100 land for å lansere bærekraftsmålene., I Norge har lanseringen blitt markert på en rekke måter (se nedenfor): 

Norske politikere om bærekraftsmålene

I anledning lanseringen av bærekraftsmålene spurte vi fremtredende norske politikere om hva de synes om målene. 

Resultatet kan du se her:

Fafo: Hva betyr bærekraftsmålene for Norge?

25.09.2015--FN-organisasjonene og Fafo arrangerte i dag et frokostseminar om bærekraftsmålenes betydning for Norge.

 «Denne dagen vil fremstå som historisk», sa Stortingspresident Olemic Thommessen under åpningen av seminaret. 

Fafo-forskerne Arne Backer Grønningsæter og Svein Erik Stave la fram smakebiter på en rapport om bærekraftsmålene. Det endelige arbeidet vil bli lansert i forbindelse med FN-dagen i oktober. En av konklusjonene i notatet er at Norge har politikk på alle områdene bærekraftsmålene dekker, men spørsmålet er om denne politikken er god nok.

«Bærekraftsmålene er et resultat av en av de mest inkluderende prosessene i verdenshistorien», uttalte Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.
Dette ble også understreket av Bernt Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge, som med henstilling til de millioner av mennesker som har sagt sin mening om de nye målene uttalte at: «Bærekraftsmålene er et resultat av verdens største samtale».   

Gikk du glipp av arrangementet kan du se det i opptak her (opptaket er kun tilgjengelig i to uker): 
http://www.fafo.no/index.php/nb/fafo-tv

 

Lyssetting av Stortinget

Overgangen fra tusenårsmålene til de nye bærekraftsmålene markerer et viktig veiskille, også for Norge. Torsdag 24. september ble derfor Stortinget lyst opp med de nye målene. Det er første gang Norges nasjonalforsamling har blitt lyst opp på denne måten. Det hele ble organisert av Action 2015 (LINK), i samarbeid med FN-sambandet og UNDP.  

«For første gang har alle verdens land sluttet opp om et felles måldokument for hvordan vi skal gjøre kloden vår bedre å leve på», uttalte Stortingspresident Olemic Thommessen under sin appell.

Se video fra Stortinget her: 

Arrangementer i over 100 land: The Social Good Summit

Markeringen i Oslo fredag var en del av The Social Good Summit, som er en global konferanse som arrangeres årlig av UNDP over hele verden. I år deltar over 100 land med arrangementer, og hovedhensikten er å gjøre bærekraftsmålene kjente og se på betydningen av målene ved å stille spørsmålet: "Hva slags verden ønsker jeg meg i 2030?”

Hovedmarkeringen av The Social Good Summit skjer over to dager i New York, fra 27. til 28. september. Her møtes kjente personer, ledere og grasotaktiviter fra hele verden for å diskutere vår tids største utfordringer. Blant de som deltar er UNDP-sjef Helen Clark, Madeleine K. Albright, Charlize Theron, Sienna Miller, Bill McKibben og Gro Harlem Brundtland.

UNDP samarbeider også med Project Everyone, som har som mål å dele bærekraftsmålene med hele verdens befolkning i løpet av 7 dager.UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt