Fra tusenårsmålene til bærekraftsmål:

De nye utviklingsmålene gjelder deg og meg

28.sep.2015

Animasjonsfilm om overgangen fra tusenårsmål til bærekraftsmål.

Over hele kloden gjør verdens ledere seg klare til å ta i bruk de nye bærekraftsmålene—også kjent som de globale målene for bærekraftig utvikling. Målene representerer en felles visjon om å sette både menneskeheten og jordkloden på en bærekraftig kurs innen 2030. Dette vil danne grunnlaget for en ny utviklingsagenda som kan sette verden i stand til å gjøre slutt på ekstrem fattigdom, forbedre menneskers livssituasjon og beskytte miljøet.

Målene viser veien mot likeverd, likestilling, rettferdighet, felles velstand og trivsel og legger samtidig retningslinjer for å beskytte miljøet. Vi er den første generasjonen som kan gjøre slutt på fattigdom og den siste som kan unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.

Basert på resultatene av tusenårsmålene, har vi lært at det å sette målbare, konkrete, målsetninger for utvikling fungerer. Millioner av mennesker har forbedret sin livssituasjon på grunn av den felles innsatsen som har blitt gjort for å oppnå tusenårsmålene. Disse målene fungerer også som fundament for den nye, globale utviklingsagendaen.

Tusenårsmålet om å halvere ekstrem fattigdom ble oppnådd fem år før fristen, tilgangen til drikkevannskilder har blitt forbedret, slumbeboere har vært i stand to å høyne sin levestandard og  vi har fått lik tilgang til grunnskoleutdanning for både gutter og jenter. Hvis dagens trender fortsetter, vil verden oppnå flere av tusenårsmålene som har med helse å gjøre.

I løpet av de siste 20 årene, har sannsynligheten for at et barn dør før fylte fem blitt nesten halvert. På verdensbasis har mødredødeligheten blitt nesten halvert. Flere mennesker enn noen gang før mottar antiretroviral behandling for HIV-smitte. Mer enn seks millioner dødsfall fra malaria har blitt avverget på grunn av betydelig utvidelse av malariabehandling og forebygging. Enorm fremskritt har blitt gjort. Framgangen er målbar og viser verdien av en samlende agenda some er understøttet av konkrete mål. Men til tross for alt som er blitt oppnådd, er et liv i fattigdom og uverdighet fremdeles en realitet for mange.

Derfor vil de 17 nye bærekraftsmålene fortsette den ambisøse veien fremover ved å fokusere på å gjøre slutt på fattigdom, sult og alvorlige helseproblemer, samt bryte ny jord ved å sette mål for å utjevne ulikhet, øke økonomisk vekst, skape gode arbeidsplasser og ren energi, håndtere klimaendringer og bidra til å skape fred og rettferdighet.

Vi har et godt grunnlag for å oppnå betydelige resultater ved å møte de mange sammenhengende utfordringene vi står overfor. Det er i alles interesse å iverksette tiltak for å oppnå de globale målene og bygge mer felles velstand. Dette kan også gi enorme investeringsmuligheter som vil gagne både mennesker og miljøet. Suksess i denne nye ambisiøse agendaen for global handling vil bli drevet av ledere, offentlige myndigheter og enkeltmennesker, spesielt på lokalt nivå.

Vi må fokusere på våre felles problemer og jobbe med å overvinne de vanligste og alvorligste problemene alle land står overfor. Med nye, helhetlige bærekraftsmål som gjelder for alle—både fattig og rik, kan vi gå mye lenger for å gjøre slutt på alle former for fattigdom og sikre at ingen blir etterlatt.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt