Globale direktører støtter de globale målene på FNs privatsektorforum

01.okt.2015

Click / tap here to start editing

NEW YORK – Mer enn 300 direktører, statssjefer og ledere fra FN og sivilsamfunnet deltok på FNs privatsektorforum («Private Sector Forum») for å diskutere næringslivets rolle for å gjennomføre verdens 17 nye bærekraftsmål.

Under åpningens paneldiskusjon snakket UNDP-sjef Helen Clark med globale bedriftsledere om den private sektorens rolle for å føre målene fremover og velge en mer bærekraftig vei. Clark belyste viktige initiativ fra UNDP, som Business Call to Action.

“Hvordan bedrifter driver sin virksomhet, og hvor de driver sine virksomheter, kommer til å ha en betydelig påvirkning på hvorvidt målene oppnås. Gjennom engasjement for inkluderende bedriftsmodeller og miljøvennlige metoder for virksomheter ser jeg den private sektorens bidrag som viktig i utviklingen mot mer miljømessig og sosialt holdbar praksis», sier Helen Clark. «Det største gjennombruddet ville være å integrere likestilling og kvinners rettigheter på arbeidsplassen», la hun til.

Bedriftsledere diskuterte ulike strategier for å fremme den nye utviklingsagendaen, før de deltok på ett høynivåmøte hvor Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Facebook-sjef Mark Zukerberg og andre viktige bedriftsledere deltok.

FNs generalsektretær Ban Ki-moon ga en åpningstale, hvor han sa: «Jeg regner med den private sektoren. Nå er det tid for å mobilisere det globale næringslivet som aldri før. Saken er klar – ved å gjøre målene for bærekraftig utvikling til virkelighet kommer det til å bli et bedre miljø for å drive virksomheter og bygge markeder.»

Forbundskansler Angela Merkel reflekterte over fremgangen de siste 15 årene og uttrykte sin optimisme for gjennomførelsen av de nye målene. Hun oppfordret verden om å bygge videre på denne drivkraften og fortsette samarbeidet for å oppnå de globale målene frem mot 2030.

Mer enn 150 av verdens ledere var samlet under generalforsamlingen fredag 25. september for å gi sin endelige godkjennelse til 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Etter en inkluderende og altomfattende prosess med internasjonale forhandlinger og bredt samarbeid med både den private sektoren og sivilsamfunnet, er de 17 målene en global oppfordring til handling for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og sørge for at alle mennesker kan nyte godt av fred og velstand.

Hvert år siden 2008 har FNs privatsektorforum samlet bedriftsledere, regjeringssjefer og FN-organ for å diskutere viktige spørsmål som klimautfordringer, global utvikling og menneskerettigheter. Årets arrangement kommer på et avgjørende tidspunkt, ettersom verden vedtar en ambisiøs ny agenda for utvikling som tar sikte på å ta hånd om noen av de største utfordringene i vår tid, inkludert økonomisk ulikhet, fred og klimaendringer.

Som en av hovedtalerne, oppfordret Facebooks Mark Zuckerberg virksomheter om å støtte den nye utviklingsagendaen og snakket om viktigheten av å tilby tilgang til Internett som en viktig drivkraft for sosial og økonomisk endring. Han annonserte Facebooks engasjement for å gjøre Internett allment tilgjengelig gjennom initativet Internet.org.

«Å knytte verden sammen er en av de grunnleggende utfordringene i vår generasjon», sa Zukerberg. «For hver tiende person som får tilgang til Internett løftes en ut av fattigdom. Gjennom å gi flere mennekser i utviklingsland tilgang har vi mulighet til å skape mer enn 140 millioner nye jobber, løfte 160 millioner mennekser ut av fattigdom og gi mer enn 600 millioner barn tilgang til rimelige læringsverktøy.»

Privatsektorforumet, som ble arrangert lørdag 26. september, resulterte i at flere enn 35 bedriftsengasjementer inkluderer bærekraftig utvikling i sine kjernevirksomhetsmetoder, blant annet investeringer i infrastruktur med lave karbonutslipp, bekjempelse av korrupsjon, likestilling på arbeidsplassen og styrket tilgang til helsetjenester.

Den akutte flyktningkrisen var også et viktig diskusjonspunkt blandt deltakerne. Flere nye engasjement ble annonsert som et svar på en forespørsmål om innsats for flyktningkrisen (”Business Action Pledge in Response to the Refugees Crisis”), som ble innledet forrige uke av FNs Global Compact og FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR. Disse inkluderte utdanningsmuligheter, arbeidstrening og helsetjenester for flyktninger, i tillegg til finansiering av flyktninghjelporganisasjoner i krigsrammede land.

Under arrangementet ble også ”the SDG Compass” lansert. Utviklet gjennom et samarbeid mellom Global Reporting Initiative, FNs Global Compact og World Business Council for Sustainable Development, er dette en veiledning for bedrifter om hvordan man kan forbedre sine bidrag til en bærekraftig utvikling gjennom kjernevirksomheten.

Mediakontakt

E-mail: nicolo.gnecchi@undp.org
Tel: +212 906 5698

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt