Ny rapport om globalt utviklingssamarbeid og tusenårsmålene

08.okt.2015

 

Den 18. september ble en ny rapport om det globale samarbeidet for utvikling og tusenårsmålene lansert. Rapporten «MDG Gap Task Force Report 2015» tar for seg de fem hovedområdene for det globale samarbeidet for utvikling, det vil si offisiell utviklingsbistand (ODA), markedstilgang (handel), bærekraftig gjeld, tilgang til rimelige og livsnødvendige medisiner, og tilgang til ny teknologi. 

Rapporten er et siste bidrag i oppfølgingen av tusenårsmålene, og markerer 15 år med globalt samarbeid for utvikling. Som rapportert gjennom hele prosessen, har det vært en betydelig positiv utvikling, noe som viser at det internasjonale samarbeidet har vært vellykket på de fem hovedområdene. På den andre siden belyser rapporten også mangler i det globale utviklingssamarbeidet og behovet for fornyelse.

Rapporten viser at ODA har økt betraktelig over tusenårsmålperioden, selv om ODA til de minst utviklede landene (MULs) har blitt redusert de siste årene. I tillegg har den globale handelen med varer og tjenester økt bektrakelig over de siste 15 årene, med forbedret deltakelse fra utviklingslandene. 

På den andre siden har hovedutfordringen til tusenårsmål nummer åtte vært at det internasjonale samfunnet fortsatt ikke har sluttført Doha-runden (Doha Development Round), etter 13 år med handelsforhandlinger. Dette nederlaget har hatt betydning for handelens potensiale til å skape økonomisk vekst og utvikling.

Initiativer for sletting av gjeld har lettet byrden for mange utviklingsland, men det er fortsatt nødvendig å styrke det politiske arbeidet for å hindre gjeldskriser og å ta en beslutning om hvordan de mest sårbare samfunnenes gjeldsproblemer kan løses. Studier av tilgangen til rimelige og livsnødvendige medisiner har gjentatte ganger vist at tilgangen generelt er utilstrekkelig, og at spesielt generiske mediniser er mindre tilgjengelige i det offentlige enn i det private helsetilbudet. 

Til slutt viser rapporten at tilgang til ny teknologi, spesielt informasjons- og kommunikasjonsteknologi, har vokst enormt siden 2000, men at denne imponerende veksten fortsetter å preges av et digitalt skille mellom utviklede land og utviklingsland. 

Les rapporten her

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt