Helen Clark på dagen for avskaffelse av fattigdom: Et utfordrende, men mulig mål

16.okt.2015

 

For noen uker siden vedtok verdens ledere de 17 bærekraftsmålene, som setter en ny, modig utviklingsagenda for de neste 15 årene.

Kjernen i agendaen er forpliktelsen til «å utrydde fattigdom over alt, i alle former og dimensjoner, innen 2030». Med dette målet er menneskehetens langvarige ambisjon om å gjøres slutt på fattigdom og sult innenfor rekkevidde. Vi kan bli den første generasjonen som lykkesmed å utrydde fattigdom.

Men å nå dette målet kommer ikke uten utfordringer. Flere hundre millioner av mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom, og det er økende ulikheter innenfor mange land, i tillegg til enorme forskjeller i muligheter, rikdom og makt mellom land.

Ulikhet mellom kjønnene er fortsatt en hovedutfordring, akkurat som den utbredte mangelen på anstendig arbeid. Trusler mot global helse, hyppigere og mer intense naturkatastrofer, ustabile råvaremarkeder, økende konflikter, og voldelig ekstremisme, terrorisme og relaterte kriser har alle hatt en negativ effekt på de siste tiårenes utviklings fremgang.

Avskaffelse av fattigdom krever økonomisk vekst som er inkluderende og bærekraftig. Det krever velutformede systemer for sosial beskyttelse, som muliggjør at mennesker kan opprettholde grunnleggende levestandard selv når kriser oppstår. Slike systemer hjelper også barn med å bli værende på skolen, gjør at familier kan få nok og næringsrik mat, og gir et stabilt grunnlag hvor mennesker kan bygge en bedre fremtid.

Avskaffelse av fattigdom krever også at vi stopper å skade vitale økosystemer, som livet på vår planet er avhengig av.

Å nå alle målene i Agenda 2030 krever samarbeid mellom myndigheter, bedrifter, sivilsamfunnet, FN-systemet, og engasjerte enkeltmennesker og organisasjoner i alle samfunnslag. Vi er alle nødt til å jobbe sammen for å mobilisere alle tilgjengelige ressurser, tilpasse de globale målene til lokal kontekst, og spille våre respektive roller i å bygge en inkluderende og bærekraftig fremtid, uten fattigdom og diskriminering.

Temaet for årets internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom er: ‘Å bygge en bærekraftig fremtid: Samarbeid for å gjøre slutt på fattigdom og diskriminering’. Dagen feirer solidariteten og den den nye utviklingsagendaens optimististiske ånd.

Vi må ta utfordringen med å nå bærekraftsmålene, og gripe muligheten til å bygge bedre fremtidsutsikter for mennnesker og planten vår.

- Helen Clark, UNDP-sjef

Den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom er 17. oktober.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt